Pulje: Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

25-08-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 2. oktober 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,0 mio. kr. til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge.  

Formålet med ansøgningspuljen er at efteruddanne personalet, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

At være medarbejder på en delvis lukket afdeling/institution kræver særlige kompetencer i forhold til at agere i spændingsfeltet mellem den pædagogiske indsats og muligheden for magtanvendelse. Delvis lukkede institutioner/afdelinger anvendes til børn og unge med forskellige vanskeligheder, og efteruddannelsen bør derfor tilpasses målgruppen på den enkelte institution/afdeling.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er personale på delvis lukkede institutionstyper.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af godkendte delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personale på afdelingen/institutionen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2020 kl. 12.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-boks

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Senest opdateret 25-08-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her