Pulje: Afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

18-05-2020

Der er udmeldt en ansøgningspulje til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer. Bemærk kort ansøgningsfrist: 29. maj 2020 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 4,85 mio. kr. til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn, herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19. Ved ferielejre forstås ophold med minimum én overnatning.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn, herunder anbragte børn, som ellers ikke har mulighed for ferieophold og udflugter eller deltagelse i musik- og kulturarrangementer

Det kan være familier, som er økonomisk trængte, hvor forældrene er psykisk sårbare, ensomme, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen eller har et spinkelt netværk. Det kan også dreje sig om familier, hvor forældrene har misbrugsproblemer mv.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 29. maj 2020 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner, som afholder ferieophold, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer for målgruppen.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Senest opdateret 18-05-2020

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her