Informations- og undervisningsmaterialer om regler for brug af magt

06-10-2020

Socialstyrelsen har udgivet en række materialer i let tilgængelige formater om reglerne for brug af magt. Der er materialer til både borgere og pårørende, fagpersoner på fx botilbud, plejecentre eller dagtilbud og til myndighedspersoner. Se også undervisningsmaterialet med bl.a. film og quizzer.

Der er udarbejdet en række materialer om magtanvendelsesreglerne:

  • Håndbøger med praksiseksempler
  • Kort fortalt - enkeltsider til det hurtige overblik
  • En videofilm til borgere
  • Undervisningsmateriale til fagpersoner

Informationsmaterialerne, der er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kan bruges enten individuelt eller i forbindelse med fx personalemøder, på uddannelsesinstitutioner eller møder for borgere/pårørende.

Håndbøger

Der er udgivet tre håndbøger, som henvender sig til hver sin målgruppe. De giver alle både overblik over regelsættet og viden om de enkelte regler og illustrerer brugen af reglerne gennem cases.

Download eller bestil de tre håndbøger:

Kort fortalt

To enkeltstående sider giver henholdsvis borgere og fagpersoner et hurtigt overblik over reglerne. Siden til fagpersoner kan fx hænges op på opslagstavlen og bruges som en reminder i hverdagen.

Siden til borgere kan også hænges op og evt. bruges udgangspunkt for en dialog – og naturligvis også udleveres.  

Film til borgere

Se animationsfilm, der henvender sig til borgere og som enkelt og illustrativt informerer om reglerne for brug af magt.

Se filmen på YouTube til borgere om reglerne for brug af magt

Undervisningsmateriale

Fagpersoner, studerende m.v. kan tilegne sig viden om magtanvendelsesreglerne gennem undervisningsmaterialet.

Gennem tekst, film, refleksionsspørgsmål og quizzer giver undervisningsmaterialet i en let tilgængelig form viden om regelsættet og lægger op til, at man enten individuelt eller i personalegruppen eller på uddannelsen kan reflektere over forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelse i egen praksis.

Der er også en guide til informationsmøder med borgere/pårørende om magtanvendelsesreglerne.

Se det samlede undervisningsmateriale Brug af magt – regler i praksis

Se film på YouTube til fagpersoner om regler for brug af magt

Senest opdateret 06-10-2020

Webinar

Vil du være med til vores gratis webinar 10. november om magtanvendelse?

Tilmeldingsfrist 5. november.

Tilmelding til webinaret

Webinaret optages og vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk primo december.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her