Høring og høringsmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

02-12-2020

Findes der de fornødne tilbud og indsatser? Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen løber fra den 28. januar til den 22. februar 2021. Få mere at vide på et af vores to høringsmøder den 29. januar 2021.

Socialstyrelsen annoncerer den årlige skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden fra den 28. januar til den 22. februar 2021.

Skriftlig høring om målgrupper og indsatser

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der kan være behov for øget koordination eller planlægning mellem kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Dette sker via såkaldte centrale udmeldinger.

Under høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til Socialstyrelsens vurdering af, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, og om der kan være behov for centrale udmeldinger for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner. Der skal bruges et særligt skema til afgivelse af høringssvar.

Møder den 29. januar om høringen

Som optakt til høringen afholder Socialstyrelsen to virtuelle høringsmøder for bruger- og interesseorganisationer. Her kan man høre mere om rammerne og processen for dette års høring.

Høringsmøderne finder sted virtuelt den 29. januar 2021 kl. 9.00-10.30 samt 11.00-12.30.

Møderne har samme indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalenderen.

Der er tilmeldingsfrist den 10. januar 2021.

Tilmelding og yderligere oplysninger om høringsmøderne den 29. januar 2021.

Mere viden om National Koordination

Arbejdet med centrale udmeldinger foregår i regi af Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur (National Koordination).

Socialstyrelsen bidrager herigennem til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via vidensformidling og monitorering.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur her

 

 

 

Senest opdateret 02-12-2020