Fire kommuner sætter ind for at forebygge hjemløshed blandt unge

24-09-2020

Nogle unge er særligt udsatte for at komme i en situation, hvor de ikke har et hjem. Odense, Faaborg-Midtfyn, Næstved og Slagelse Kommune har fået puljemidler til at forebygge, at unge havner i hjemløshed. Arbejdet vil bygge på tilgangen ”Housing First for unge”.

Overgangen fra barn til voksen er for mange en udfordrende livsfase. For udsatte unge - fx unge der har været anbragt eller er psykisk sårbare - kan overgangen være særligt svær, og udfordringerne kan resultere i kortere eller længere perioder, hvor de ikke har et hjem og fx må overnatte på sofaen hos skiftende venner og bekendte.    

Fokus på den tidlige forebyggelse

Fire kommuner - Odense, Faaborg-Midtfyn, Næstved og Slagelse - får nu midler til at afprøve en ny model, der skal styrke indsatsen for at hjælpe unge, som allerede er i hjemløshed eller risikerer at komme det. Ansøgningspuljen ”Housing First for unge” hjælper unge mellem 14 og 24 år.  

De fire projektkommuner skal blandt andet arbejde aktivt med tidlig forebyggelse og have særligt fokus på at opspore unge, der er i direkte risiko for hjemløshed, og som har brug for en målrettet indsats for at styrke de private netværk og sikre en stabil boligløsning.

Læs om ansøgningspuljen, kommunerne har modtaget støtte fra [

Guide til opsporing af unge i risiko

Socialstyrelsen udgav tidligere på året en praktisk guide, der kan understøtte kommunerne i forebyggelsesarbejdet. Guiden, der rummer konkrete redskaber, beskriver hele processen fra tidlig opsporing til dialog med den unge og igangsættelse af fremadrettede handlinger.

Guiden er inddelt i faser og understøtter en systematisk vurdering af den unges situation og risiko ud fra ti forskellige dimensioner, bl.a. boligsituation, familie/opvækst, rusmidler, uddannelse/beskæftigelse og psykisk sårbarhed.

Opsporingsguiden bygger på en Housing First-tilgang og kan anvendes af kommuner, der ønsker.at styrke forebyggelsen af hjemløshed blandt unge.

Se nyheden om opsporingsguiden

Hent opsporingsguiden om unge og hjemløhed (pdf)

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 24-09-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her