Få nye redskaber til at forebygge vold på botilbud

11-06-2020

Hvad skal I lokalt prioritere for at forebygge vold og magtanvendelser på netop jeres tilbud? Og hvordan laver I en konkret plan for jeres udviklingsarbejde? Socialstyrelsen stiller to nye redskaber til rådighed for botilbud og boformer for hjemløse, der vil styrke indsatsen for tryghed og trivsel.

Når der opstår konflikter på et botilbud, opstår de oftest i mellem borgere og medarbejdere eller borgere imellem. Vold og voldsomme episoder kan derfor ikke forebygges ved alene at have fokus på den enkelte borgers og medarbejders handlinger, men skal ses i sammenhæng med de faglige og organisatoriske rammer i tilbuddene.

Socialstyrelsen understøtter tilbuddenes indsats for at forebygge voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed med en række initiativer og materialer. Der lanceres nu to nye redskaber, som tilbuddene kan bruge til arbejdet:

Skema til vurdering af praksis for voldsforebyggelse

Skemaet kan anvendes af ledere og medarbejdere på det enkelte tilbud til at vurdere deres egen praksis i forhold til at styrke trivslen for både borgere og medarbejdere samt forebygge vold og magtanvendelser.

Skemaet sætter fokus på fire overordnede temaer: Forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder samt   læring af disse og tilbuddets organisatoriske rammer. Gennem en systematisk gennemgang af den aktuelle praksis bruges redskabet til at drøfte og indkredse relevante  temaer for udvikling  på tilbuddet.

Hent skema til vurdering af praksis for voldsforebyggelse her

Guiden - Vejen til mere trivsel og tryghed

Guiden bruges til at få overblik over, hvordan man som medarbejdere og borgere kan skabe mere trivsel og tryghed samt nedbringe omfanget af konflikter og voldsomme episoder. Den trinvise guide hjælper til få en helt konkret plan for, hvad tilbuddet vil opnå, hvad der skal ske, og hvordan det konkret skal gøres.

Hent: 'Guiden - Vejen til mere trivsel og tryghed'

Skemaet og guiden kan med fordel anvendes sammen. Begge redskaber tager udgangspunkt i viden og anbefalinger fra de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Hent de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Redskaberne er udviklet af Socialt Udviklingscenter SUS. Der er tidligere lavet en række andre materialer på området. Bl.a. en drejebog for hvordan der kan afholdes et personalemøde om de nationale retningslinjer og dilemmakort, der  kan bruges i dialogen med borgere og pårørende om konflikter og de dilemmaer, som kan opstå i det samarbejde.

Se de øvrige redskaber i projektet

Senest opdateret 11-06-2020

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her