Det gode sagsforløb for voksne med hurtigt fremadskridende sygdomme

20-01-2020

Borgere med alvorlige sygdomme, der hurtigt forværres, har brug for en særlig fleksibel indsats, fordi behovet for støtte ofte øges inden for kort tid. Socialstyrelsen udgiver en pjece med råd og anbefalinger til det gode sagsforløb.

Hurtigt fremadskridende sygdomme, der medfører alvorlige funktionstab, er sjældne – og har særlige forløb.  Det kan fx dreje sig om Huntingtons sygdom, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) og Spielmeyer-Vogts sygdom.

Sådanne hurtigt fremadskridende og uhelbredelige sygdomme adskiller sig markant fra andre sygdomsforløb ved, at behovet for støtte ændres og ofte øges inden for kort tid.

Det stiller særlige krav til kommunerne, der er forpligtet til at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp og støtte så hurtigt som muligt, og at indsatsen kontinuerligt tilpasses det aktuelle behov.

Kend sygdommens forløb

Det er baggrunden for Socialstyrelsens faglige inspirationsmateriale om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en koordineret indsats for målgruppen, så der sikres en hurtig sagsbehandling og en løbende tilpasning af hjælp, der hele tiden er på forkant med sygdommens udvikling.

Inspirationsmaterialet har form af en pjece, som giver råd og faglige anbefalinger til, hvad sagsbehandlere på voksenområdet skal være særligt opmærksomme på. Det gælder både i det vigtige møde med borgeren første gang og i den videre sagsbehandling.

Blandt de grundlæggende anbefalinger er, at sagsbehandleren sætter sig ind i den konkrete sygdoms karakteristika og dens forventede udvikling. Helt centralt er også, at sagsbehandlingen tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret og fremadrettet vurdering af funktionsevnen, så det sikres, at hjælpen tilbydes rettidigt.

Det kan du læse om

Inspirationsmaterialet beskriver en række opmærksomhedspunkter og cases, som relaterer sig til bl.a.:

  • Målgruppens særlige karakteristika
  • Lovgrundlaget, rammerne for den kommunale sagsbehandling samt forvaltningsretlige grundprincipper
  • Koordination og organisering af de faglige indsatser
  • Særlige forhold i forbindelse med borger- og pårørendeinddragelse.

Inspirationsmaterialet er målrettet myndighedsledere og sagsbehandlere på det sociale voksenområde.

Hent pjece om hurtigt fremadskridende sygdomme

Senest opdateret 20-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her