ADHD-indsats viser markante positive effekter

27-02-2020

Tre kommuner har afprøvet en evidensbaseret indsats målrettet unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Evalueringen viser markante positive effekter for målgruppen, der bl.a. oplever en reduktion i ADHD-symptomer. Der kan desuden forventes langsigtede budgetøkonomiske gevinster.

En stigende andel af unge og voksne oplever vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed, kontrollere impulser og indgå i socialt samspil. Det kan have konsekvenser for deres muligheder for at få en god og velfungerende hverdag, gennemføre en uddannelse og opnå beskæftigelse. Samtidig oplever kommunerne, at de mangler effektive sociale indsatser til målgruppen..

Det er baggrunden for et projekt, hvor Socialstyrelsen sammen med tre kommuner – Allerød, Lolland og Odense – har afprøvet den evidensbaserede sociale indsats R&R2-ADHD (Reasoning and Rehabilitation, version 2 målrettet ADHD).

Mestring af hverdagen

R&R2-ADHD er et tre-måneders kursus, der træner deltagernes kognitive og sociale færdigheder og giver dem kompetence til at tackle hverdagens udfordringer.

Indsatsen er manualbaseret og består af 15 gruppesessioner. Mellem hver session mødes deltageren med en slags mentor, som hjælper med at omsætte det lærte til egen dagligdag.

Fremgang på flere parametre

Rambøll Management Consulting har på vegne af Socialstyrelsen evalueret afprøvningen, der blev gennemført i 2016-19. Evalueringsrapporten er netop publiceret. Der er også lavet en pixi, som i kort form formidler de vigtigste konklusioner fra rapporten.

Evalueringen viser, at:

  • Borgere, der gennemfører R&R2-ADHD, oplever fremskridt i forhold til ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Både borgerne og omgivelserne vil typisk opleve fremgangen som markant. Fremgangen er stærkest umiddelbart efter forløbets afslutning og er stadig tydelig tre måneder senere.
  • Et år efter et afsluttet R&R2-ADHD-forløb har borgerne 13 % højere sandsynlighed end en sammenligningsgruppe for at være i beskæftigelse eller uddannelse. De har også 12 % lavere sandsynlighed for at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp, kontanthjælp i henhold til integrationsloven eller integrations ydelse.
  • Både kommune, region og stat kan forvente et positivt netto resultat af at investere i R&R2-ADHD, da borgerne i mindre grad får udbetalt kontanthjælp og lignende ydelser, og da de i højere grad betaler skat.
  • Evalueringen sandsynliggør, at indsatsen er realistisk i den kommunale drift.

I projektet er også afprøvet Young-Bramham-Programmet, som er en individuelt tilrettelagt ADHD-indsats. Datagrundlaget har været sparsomt, men afprøvningen viser gode kvalitative resultater, og at programmet kan fungere som et godt supplement til R&R2-ADHD. 

Indsatsen udbredes

På baggrund af de gode resultater har Socialstyrelsen igangsat et udbredelsesprojekt, hvor 10-18 kommunale, regionale og private tilbud kan ansøge om implementeringsstøtte.

Støtten indebærer uddannelse og certificering i R&R2-ADHD, rådgivning og støtte til at implementere indsatsen i egen organisation samt deltagelse i en workshop i Young-Bramham-Programmet.    

Læs hele evalueringen i rapporten Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder (2019) eller hent pixi-versionen

Se film på YouTube med Josephine, der har gennemført R&R2-ADHD

Læs mere om udbredelsen af R&R2-ADHD

Senest opdateret 27-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her