Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling af unge med rusmiddelproblemer

10-10-2019

MOVE skal beskrives og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen genudbyder opgaven. Tilbudsfrist: 20. november 2019.

I dag bliver MOVE brugt til individuel behandling af unge med rusmiddelproblemer i en række kommuner.

Metoden har vist sig som en af de mest effektive til behandling til unge i alderen 15 – 25 år.

MOVE skal tilpasses og udvikles, så metoden også kan anvendes i gruppebaseret ambulant stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Socialstyrelsen genudmelder udbuddet af opgaven.

Initiativet er en del af den aftale, som satspuljepartierne har indgået om at afsætte midler til Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet i 2019-22.

Læs mere om MOVE 

Den udbudte opgave

Opgaven består af to delopgaver:

  • Delopgave 1: Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling
  • Delopgave 2: Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Den samlede beløbsramme er på i alt 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2020 til juni 2022.

Tilbudsfristen er d. 20. november 2019

Yderligere oplysninger om udbuddet 

Senest opdateret 10-10-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her