Udbud: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

04-04-2019

MOVE er en metode til behandling af unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udbyder en opgave med at kompetenceudvikle medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling i metoden. Tilbudsfrist: 1. maj 2019 kl. 12.00.

MOVE, der er en metode til behandling af unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer, har vist bemærkelsesværdigt gode resultater. Den skal nu dels udbredes yderligere som individuel behandling og dels modnes som metode til gruppebehandling.

Medarbejdere og ledere i den kommunale stofmisbrugsbehandling skal kompetenceudvikles i metoden MOVE til individuel behandling og gruppebehandling. Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Formålet er at:

  1. sikre den bedst mulige implementering af MOVE som individuel behandling i de kommuner, hvor MOVE udbredes
  2. sikre den bedst mulige udvikling og implementering af MOVE som gruppebehandling i de kommuner, hvor MOVE modnes.

Læs mere om MOVE 

Den udbudte opgave

Opgaven består af to delopgaver med dertilhørende underopgaver

  • Delopgave 1: Kompetenceudvikling af medarbejdere i metoden MOVE til individuel behandling i regi af udbredelsesprojektet.
  • Delopgave 2: Kompetenceudvikling af medarbejdere i metoden MOVE til gruppebehandling i regi af modningsprojektet

Kompetenceudviklingen skal omhandle medarbejdernes brug af de terapeutiske metoder ’Den motiverende samtale’ og kognitiv adfærdsterapi i kombination med en række strukturelle elementer.

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan understøtte en langsigtet forankring af kompetenceudvikling i MOVE til individuel behandling og gruppebehandling.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 5.000.000 kr. ekskl. moms, hvoraf 3.500.000 kr. og 1.500.000 kr. er afsat til hhv. udbredelsesprojektet og modningsprojektet.

Kontraktperioden løber fra medio juni 2019 til den 31. december 2021.

Tilbudsfristen er d. 1. maj 2019 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet om kompetenceudvkling i MOVE

Senest opdateret 04-04-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her