Pulje: Forebyggelse af gråzoneprostitution

20-05-2019

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10,0 mio. kr. til forebyggelse af gråzoneprostitution. Ansøgningsfrist: 18. juni 2019 kl. 12.00.

Ansøgningspuljen skal forebygge såkaldt gråzoneprostitution blandt unge. Forebyggelsen skal foregå ved, at rådgivningstilbud til unge yder målrettet, kvalificeret rådgivning og støtte til unge om prostitutionslignende relationer.

Målgruppe

Målgruppen er unge mænd og kvinder mellem 15 til 30 år, der er i risiko for at etablere eller som allerede indgår i prostitutionslignende relationer.

Målgruppen omfatter også unge, der ikke definerer deres adfærd som prostitution, og derfor ikke opsøger rådgivnings- eller støttetilbud målrettet borgere i prostitution.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 18. juni kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er dels private og frivillige organisationer, der generelt tilbyder rådgivning og støtte til unge, dels private og frivillige organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer.

Organisationer, der tilbyder generel rådgivning til unge, skal være landsdækkende eller dække et større geografisk område. Der kan også ansøges i partnerskaber mellem de ovenfor nævnte typer af organisationer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholder informationsmøde om ansøgningspuljen for alle interesserede. Mødet foregår i Odense fredag den 24. maj 2018 kl. 9.30 - 12.00 i Socialstyrelsens lokaler på Skibhusvej 52, 1. sal.

Tilmelding senest onsdag den 22. maj kl. på e-mail eller på telefon 41 74 00 06.

Se nyheden om informationsmødet

Ansøgningsfristen er rettet fra 17. til 18. juni. Red.

Senest opdateret 20-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her