Informationsmøde: Ansøgningspulje om gråzoneprostitution

13-05-2019

Socialstyrelsen holder informationsmøde om ansøgningspuljen til forebyggelse af gråzoneprostitution. Informationsmødet foregår i Odense 24. maj 2019 og er åbent for alle interesserede.

Socialstyrelsen inviterer til et informationsmøde om en ansøgningspulje om forebyggelse af såkaldt gråzoneprostitution blandt unge. Forebyggelsen skal foregå ved at kvalificere eksisterende rådgivningstilbud til unge, så de får en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte om prostitutionslignende relationer.

Målgruppen er unge fra 15 til 30 år, der er i risiko for at etablere eller som allerede indgår i prostitutionslignende relationer.

Puljen har en bevilling på 10 mio. kr. for en treårig periode. Det forventes, at tre til fem ansøgere kan opnå tilskud fra puljen. Der er opstart af projekter 1. september 2019.

Private og frivillige organisationer, der tilbyder generel rådgivning til unge, samt private og frivillige organisationer med viden om prostitutionsområdet, kan søge om støtte fra puljen. Ansøgere kan også vælge at søge i et partnerskab mellem flere organisationer inden for området.

På mødet er der mulighed for at stille spørgsmål til ansøgningspuljen og høre mere om puljen og baggrunden bag initiativet. Puljen forventes udmeldt senere i denne uge (uge 20) på Socialstyrelsens tilskudsportal, hvor ansøgningsmaterialet vil kunne  hentes.

Praktiske oplysninger

Mødet er åbent for alle interesserede og afholdes i Socialstyrelsen, Skibhusvej 52, 1. sal, fredag 24. maj 2019 kl. 9:30 – 12:00.

Tilmelding senest onsdag 22. maj kl. på e-mail eller på telefon 41 74 00 06.

Senest opdateret 13-05-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her