Væsentlige ændringer i tre udlodningspuljer i 2018

09-02-2018

Der er vedtaget en ny udlodningslov, og det betyder ændringer i de tre ansøgningspuljer, der hører under loven på socialområdet. De tre puljer (tidligere kendt som tips- og lottomidlerne) er alle målrettet det frivillige foreningsliv.

Folketinget vedtog kort før nytår en ny udlodningslov. Det er den lov, der bestemmer, hvordan overskuddet fra de danske spil og lotterier skal fordeles til det frivillige foreningsliv. Formålet med den nye udlodningslov er at styrke det frivillige foreningsliv og skabe større budgetsikkerhed for foreningerne ved at sikre dem mod udsving i overskuddet fra spilselskaberne.

Der er tre ansøgningspuljer, der hører under udlodningsloven på socialområdet, og som der derfor sker ændringer i:

  • Ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI)
  • Ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (også kendt som (LOTFRI)
  • Ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

Hovedændringerne efter den nye udlodningslov

En af de vigtigste ændringer er, at udlodningspuljerne inddeles i grupper.

Inddelingen indebærer, at ansøgningspuljerne til hhv. handicaporganisationer og -foreninger og landsdækkende frivillige sociale organisationer begge er sikret et fast årligt beløb, mens puljen til særlige sociale formål forventes at få færre midler.

Ansøgerkredsen for ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger er blevet åbnet op, så der er lige adgang til puljen for alle landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, der opfylder kriterierne, uanset deres tilknytningsforhold til paraplyorganisationer på området.

I ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer forventes enkelte tildelingskriterier at blive justeret, herunder bl.a. dokumentationskravet for, om ansøgere er landsdækkende.

Ansøgningspuljen til særlige sociale formål bliver til en pulje med et eller flere temaer og rettes mod organisationer og foreninger, der enten er landsdækkende, har et landsdækkende sigte eller dækker et større geografisk område.

Ansøgere, der tidligere har opnået støtte fra SærligSoc-puljen, kan evt. overveje at søge ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF), der har ansøgningsfrist 28. februar.

Se nyhed om PUF-ansøgningspuljen her

Forventede udmeldings- og udmøntningstidspunkter i 2018

Det forventes, at:

  • LOTDSI udmeldes i uge 11 og udmøntes i uge 27
  • LOTFRI udmeldes i uge 14 og udmøntes i uge 27
  • SærligSoc udmeldes ultimo maj og udmøntes i uge 46

Læs mere om ændringerne af udlodningsloven og de tre puljer 

Se den nye udlodningslov på Retsinformation
 

Senest opdateret 09-02-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her