Pulje: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

22-01-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Der er ansøgningsfrist 28. februar 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 44,7 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Ansøgningspuljen støtter kun afgrænsede projektudgifter.

Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er udarbejdet nye støttekategorier for ansøgningspuljen i 2018.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse eller mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker i en svær livssituation.

Til målgruppen hører også sårbare grupper. Det kan fx dreje sig om unge, der er socialt truede og marginaliserede pga. en opvækst med svigt, misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være unge og voksne, der lever i udsatte livssituationer, er isoleret fra at deltage i sociale fællesskaber og med ringe eller ingen tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.  

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 28. februar 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger, frivilligcentre, grupper og enkeltpersoner, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Bemærkning om Særlig Soc.-puljen

Ansøgere, der overvejer at søge om støtte fra Særlig Soc.- ansøgningspuljen i 2018 bør være opmærksom på, at Særlig Soc, der er en udlodningspulje, i 2018 ændres som følge af den nye udlodningslov.

Ændringerne indebærer bl.a., at ansøgningspuljen vil være rettet alene mod organisationer og foreninger, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område. Herudover vil puljen være tematiseret i et eller flere konkrete, afgrænsede temaer.  Ansøgere, der tidligere har ansøgt om støtte fra Særlig Soc.-ansøgningspuljen, kan derfor overveje at søge PUF-ansøgningspuljen.

Socialstyrelsen forventer at kunne orientere nærmere om puljen til Særlig Soc. i foråret 2018 via Tilskudsportalen og Socialstyrelsens nyhedsbrev. Særlig Soc.-ansøgningspuljen forventes udmøntet i 4. kvartal 2018. 

Senest opdateret 22-01-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her