Støtte til Funktionel Familieterapi

04-06-2018

Kommuner kan søge om støtte til at implementere Funktionel Familieterapi (FFT). Fristen er den 17. august 2018. Målgruppen for indsatsen, der har et systematisk udgangspunkt, er unge (11-17 år) med forskellige typer af vanskeligheder.

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af det vidensbaserede familiebehandlingsprogram FFT, der også kendes som Funktionel Familieterapi eller Functional Family Therapy.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, betaling af fase 1-licens, gratis uddannelse af 3 til 7 terapeuter samt introduktion for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation og vejledning.

Målgruppen for FFT er unge mellem 11 og 17 år, som har problemer som konflikter med forældrene, skoletræthed og pjækkeri, kriminalitet og/eller aggressiv adfærd, eller uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Om metoden FFT

FFT -behandlingen er en korttidsintervention, som består af i gennemsnit 16 til 25 behandlingssessioner med en FFT-terapeut over 3 til 6 måneder, hvor både den unge og forældrene deltager. Behandlingstiden afhænger af tyngden og kompleksiteten af de vanskeligheder, familien har.

Behandlingen er inddelt i 3 faser: Motivationsfasen, adfærdsfasen og generaliseringsfasen. Behandlingen foregår primært hos terapeuten eller i familiens hjem, men den kan også foregå andre steder, eksempelvis i skolen.

Behandlingen tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af barnets eller den unges vanskeligheder og søger at forstå disse inden for den kontekst, barnet eller den unge indgår i.

Vanskeligheder opstår i denne forståelse i et samspil mellem den unge selv, den omgivende familie, kammerater, skolen, og andre systemer i omgivelserne. Målet med behandlingen er at forbedre samspillet mellem disse systemer ved at forbedre kommunikations- og problemløsningsfærdigheder, samspillet generelt samt den gensidige omsorg og respekt i familien.

Se mere om FFT-metoden på Socialstyrelsens vidensportal

Hvordan søger man støtten?

Kommuner skal anvende ansøgningsskemaet herunder til ansøgning om implementeringsstøtte. Der er desuden et vejledningsmateriale til ansøgningen:

Ansøgningsskema implementeringsstøtte

Vejledningsmateriale implementeringsstøtte

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfristen er den 17. august 2018 klokken 12.00.

Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Socialstyrelsen på følgende e-mail: kic@socialstyrelsen.dk. Bemærk, at e-mails sendt til adressen maksimalt må fylde 10 MB.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb.

Metodeudbredelsesprogrammet

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under Metodeudbredelsesprogrammet (MUP).

Læs mere om Metodeudbredelsesprogrammet her

 

Senest opdateret 06-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her