Pulje: Social investeringspulje på hjemløseområdet

04-05-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til sociale investeringer på hjemløseområdet. Ansøgningsfrist: 29. juni 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 32,5 mio. kr. til støtte af initialomkostninger ved kommunernes omlægning mod en forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. 

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kommunernes incitament til at investere i en omlægning mod mere forebyggende og helhedsorienterede indsatser på hjemløseområdet ved at mindske kommuners risiko og understøtte initialinvesteringer.

Samtidig skal puljen understøtte kommunernes brug af potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats. En potentialeberegning beskriver og beregner, hvorvidt omkostningerne ved en investering opvejes af de forventede besparelser, som investeringen medfører.

Ansøgningspuljen støtter de initialomkostninger, der er forbundet med en varig omlægning af indsatsen i kommunerne.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er socialt udsatte borgere, der er hjemløse eller er i risiko for at blive det.  

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 29. juni 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner, der enten er i gang med omlægning af indsatsen på hjemløseområdet eller ønsker en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats.  

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Der gøres opmærksom på, at der parallelt med udmelding af denne ansøgningspulje er udmeldt en anden social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed.

Se nyhed om udmeldingen af pulje vedr. langvarig hjemløshed

Informationsmøde 7. maj 2018

Der gøres også opmærksom på, at der afholdes informationsmøde om begge hjemløsepuljer mandag d. 7. maj 2018. Der er tilmeldingsfrist søndag d. 6. maj.

Yderligere oplysninger om informationsmødet 7. maj 2018.

 

 

Senest opdateret 04-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her