Pulje: Social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

04-05-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje, hvor kommuner kan søge om støtte til omlægning af hjemløseindsatsen for borgere, som lever i langvarig hjemløshed. Ansøgningsfrist: 29. juni 2018.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 19,8 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om støtte til at omlægge deres nuværende hjemløseindsats til en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats for borgere, som lever i langvarig hjemløshed.

Ansøgningspuljen har til formål at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af helhedsorienterede og vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats. Det forventes, at de støttede projekter implementerer en omkostningseffektiv og virkningsfuld indsats for langvarigt hjemløse, som skal medvirke til, at flere borgere i hjemløshed med komplekse problemstillinger kan modtage en virksom indsats, der er tilpasset deres behov.

Ansøgningspuljen støtter de omkostninger, der er forbundet med en varig omlægning af indsatsen i kommunerne.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen er socialt udsatte borgere, der lever i langvarig hjemløshed.

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 29. juni 2018 kl. 12.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner, der har borgere, der lever i langvarig hjemløshed.  

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Der gøres opmærksom på, at der parallelt med udmelding af denne ansøgningspulje er udmeldt en anden social investeringspulje om hjemløseområdet, hvor målgruppen er borgere, der er hjemløse eller i risiko for at blive det. 

Nyhed om udmeldingen af pulje vedr. borgere der er hjemløse eller i risko for det

Informationsmøde 7. maj 2018

Der gøres også opmærksom på, at der afholdes informationsmøde om begge hjemløsepuljer mandag d. 7. maj 2018. Der er tilmeldingsfrist søndag 6. maj

Yderligere oplysninger om informationsmødet 7. maj 2018.

 

 

Senest opdateret 04-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her