ACT-metoden gavner borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

18-12-2017

En ny evaluering viser, at ACT-metoden giver bedre psykisk trivsel og mindsker rusmiddelsforbruget for borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug. Samtidig med evalueringen udgives en metodebeskrivelse og en implementeringsguide til kommunernes arbejde med målgruppen.

På landsplan findes der få tilbud til borgere, der har psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug. Ofte er manglende viden om borgernes forskellige problemer og deres indbyrdes samspil medvirkende til, at det er svært for kommunerne at hjælpe borgerne.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Skanderborg og Københavns kommuner afprøvet ACT-metoden (Assertive Community Treatment) overfor netop denne målgruppe. Metoden har også tidligere vist gode resultater i forhold til hjemløse borgere. Evalueringen er nu offentliggjort, og den viser, at ACT-metoden også er egnet til at styrke en helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og et samtidigt misbrug.

Resultaterne af evalueringen

Evalueringen tyder på, at flere af borgerne får det bedre psykisk. 59 pct. af borgerne oplever således en forbedret psykisk trivsel. 63 pct. har reduceret deres alkoholmisbrug og 51pct. har reduceret deres stofmisbrug. Mange af borgerne fortæller også, at de føler sig mere parate og motiverede for uddannelse og beskæftigelse.

Det er imidlertid ikke alle borgere, der oplever, at indsatsen forbedrer deres situation. Nogle borgere oplever ikke en bedring og andre har oplevet at få det værre.

Resultaterne skal ses i lyset af, at datagrundlaget er relativt lille og at evalueringen er gennemført, mens 2/3 af borgernes fortsat er i et ACT-forløb og dermed ikke har afsluttet behandlingen.

Kort om ACT-metoden

ACT er en opsøgende metode, hvor borgeren får behandling og støtte i eget hjem eller der, hvor borgeren er. Det kan være på et værested eller et herberg. Indsatsen har fokus på at hjælpe borgerne med de problemer, som borgerne selv ønsker at arbejde med. Den leveres altid af et tværfagligt team af medarbejdere; i dette projekt af socialpædagoger, sygeplejersker, sagsbehandlere, misbrugskonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, psykologer og psykiatere.

Samtidig med evalueringen offentliggøres en metodebeskrivelse, der præsenterer metodens kerneværdier, grundprincipper og den konkrete fremgangsmåde for arbejdet i et tværfagligt ACT-team.

Implementeringsguide med værktøjer

Som en del af projektet er der også udviklet en guide, der kan give kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere ACT-metoden over for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I guiden præsenteres konkrete råd, tips og en række værktøjer, som kan understøtte alle faser i implementeringen af metoden i den daglige praksis.

Læs om gratis fyraftensmøder i januar om ACT-metoden

 

Senest opdateret 18-12-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her