Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

09-05-2016

Socialstyrelsen inviterer til den årlige høring af bruger- og interesseorganisationer om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen slutter 27. maj.

Nu kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er behov for en central udmelding fra den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er behov for en øget koordination på tværs af kommuner eller regioner – en såkaldt central udmelding.

En central udmelding skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner. Socialstyrelsen skal årligt tage stilling til behovet for nye udmeldinger.

Socialstyrelsen annoncerer derfor en skriftlig høring, hvor bruger- og interesseorganisationer har mulighed for at komme med deres tilkendegivelser af, hvor der kan være behov for en central udmelding. 

Tilbagemeldinger på de tidligere udmeldinger

Socialstyrelsen er ved at se på kommunernes afrapporteringer på udmeldingerne om ’Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse’ og ’Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade’.

Kommunerne er i gang med at afrapportere på den tredje centrale udmelding, 'Borgere med svære spiseforstyrrelser’ Der er frist til Socialstyrelsen 15. oktober 2016. 

Få adgang til de tidligere centrale udmeldinger

Baggrundsinformation om National koordination

National koordination under Socialstyrelsen bidrager til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter samt monitorering og vidensopbygning på området.

Få mere at vide om National koordination 

Senest opdateret 28-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her