Få viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge

07-12-2016

Nogle forhold virker beskyttende for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Andre indebærer øgede risici. En ny udgivelse kortlægger risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge og giver inspiration til effektive indsatser.

Når børn og unge vokser op i familier med sociale problemer, kan det få negative følger for deres trivsel og udvikling. Det anslås fx, at knap 4 ud af 10, som vokser op i en familie med alkoholmisbrug, selv udvikler et misbrug senere i livet.

Men hvilke faktorer har især betydning? Hvilke forhold giver en øget risiko for, at børn af forældre med sociale problemer selv får særlige vanskeligheder, og hvad virker beskyttende? Det får man et indblik i rapporten ”Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier”, der kortlægger den danske og internationale viden på området.

Seks kerneproblematikker

Rapporten beskriver de faktorer, som kan påvirke barnet eller den unge enten negativt eller positivt. Der tages afsæt i seks målgrupper, der er karakteriseret af hver sin kerneproblematik, nemlig familier der er præget af hhv. misbrug, psykiske vanskeligheder, marginalisering, traumer, vold og kriminalitet.

I praksis vil der ofte være overlap mellem flere af grupperne. Når det alligevel giver mening at beskrive målgrupperne hver for sig, er det fordi, der er en sammenhæng mellem den type af problemer, der særligt præger familien, og de faktorer, der spiller ind på barnets eller den unges trivsel.

Virksomme indsatser

Rapporten beskriver også, hvilke indsatser der kan være relevante. Fx peger forskningen på, at mentorforløb og gruppeaktiviteter, hvor man kan spejle sig i andre med samme problemer, er særligt effektive for børn og unge, som er vokset op i en familie med misbrug.

Kortlægningen er indgået i arbejdet i 8 samarbejdsprojekter mellem danske kommuner og frivillige organisationer. Projekterne er en del af samlede initiativ ”Tidlig indsats – Livslang effekt”, som skal styrke en tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge.

Kortlægningen er blevet brugt til at kvalificere projekternes arbejde og stilles nu bredt til rådighed for kommuner og andre aktører, der ønsker inspiration til deres egne indsatser overfor familier med tilsvarende problemer.

Kortlægningen kan ligeledes bruges som inspiration til kommunernes strategiske arbejde og faglige udvikling på området for udsatte børn og deres familier.

Kortlægning: Viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familier 

Projektbeskrivelser: 8 samarbejdsprojekter mellem kommuner og frivillige om forebyggelse

Senest opdateret 07-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her