Afgørelse vedr. ansøgning om udvidelse af Resedavej/Nørrevang II med nye matrikler

Social-, Bolig- og Ældreministeriet2023
Forside