Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Sønderborg Kommune

Indenrigs- og Boligminisiteret2021
Forside

Afgørelse af dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 4, for boligområdet Nørager/Søstjernevej, Sønderborg Kommune.