Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Sundparken - Notat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019
Forside

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 4, for boligområdet Sundparken, Horsens Kommune.