Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Motalavej Notat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019
Forside

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 3, for boligområdet Motalavej, Slagelse Kommune.