Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Motalavej

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet2019
Forside

Afgørelse om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 3, for boligområdet Motalavej, Slagelse Kommune.