Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Finlandsparken

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet2019
Forside

Afgørelse om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 4, for boligområdet Finlandsparken, Vejle Kommune.