Afgørelse vedr. ansøgning om dispensation - Agervang - Notat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019
Forside

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 4, for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune.