Informationsmøde: Taskforcen på handicapområdets lange forløb

22aug

Vil I udvikle jeres faglighed i samarbejde med taskforcen på handicapområdet? Kom til informationsmøde med taskforcen og hør, hvordan vi sammen kan styrke kvaliteten af jeres sagsbehandling.

Hvis I er blandt de mange kommuner, der har svært ved at skabe plads til udvikling i en presset hverdag, er det måske relevant for jer at samarbejde med taskforcen på handicapområdet om et analyse- og udviklingsforløb. Vi har et indgående kendskab til kommunernes vilkår og har stor viden om, hvordan man tilrettelægger arbejdet, så der sikres en stærk fælles faglighed og muligheder for løbende at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

På informationsmødet giver vi en nærmere præsentation af, hvad I får ud af at indgå i et langt analyse- og udviklingsforløb med taskforcen på handicapområdet, og hvad samarbejdet indebærer.

Tilmelding til informationsmøde

Informationsmødet afholdes virtuelt via Zoom d. 22. august 2024 kl. 10.00-11.00.

I tilmelder jer til mødet ved at skrive til taskforcehandicap@sbst.dk.

Læs om samarbejdet med taskforcen og find vejledning og ansøgningsskema her.

 

TID

Kl. 10.00-11.00

STED

Online via Zoom

MÅLGRUPPE

Kommunale myndighedsledere på handicapområdet