Webinarer: Anbefalinger til god kvalitet i børn og unges anbringelse

30-04-2024

Hvordan skaber vi gode forhold for børn og unge, der anbringes uden for hjemmet? Få indblik i Social- og Boligstyrelsens nye anbefalinger på vores webinarer for ledere den 22. maj og 27. maj 2024, hvor vi sammen med områdets aktører sætter fokus på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten i anbringelsen gennem hele forløbet og udvikle det tværfaglige samarbejde.

Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har samme behov for omsorg, stabile relationer og en god skolegang som deres jævnaldrende.

På lige fod med andre børn og unge har de brug for en hverdag med tryghed, omsorg og gode og stabile relationer til venner, familie og andre voksne i deres liv. Og de har brug for - og ret til - at have indflydelse på de forhold, som vedrører dem selv og deres liv.

Det stiller høje krav til de ledere og medarbejdere, der har det professionelle ansvar for børnene og de unge.

Social- og Boligstyrelsen har derfor udgivet tre publikationer med anbefalinger om god kvalitet gennem hele anbringelsesforløbet og inviterer nu relevante ledergrupper til at deltage i vores to webinarer, hvor man kan høre mere.

Det kan I høre om

Anbefalingerne kan bruges til at sætte en strategisk og faglig retning for anbringelsesområdet og det tværfaglige samarbejde om børn anbragt uden for hjemmet. Samtidig giver anbefalingerne praksisnær inspiration til konkrete handlinger.

Webinarerne har et fælles afsæt, men har forskelligt fokus. Det anbefales derfor at deltage i begge webinarer.

Det første webinar, der afholdes onsdag den 22 maj, drejer sig særligt om Anbefalinger om den gode anbringelse. Anbefalingerne indkredser god faglig praksis generelt og de forskellige handlemuligheder i arbejdet med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Det andet webinar, der afholdes mandag den 27 maj, fokuserer på specifikke Anbefalinger til skånsomme skift i anbringelsen og Anbefalinger til samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse.

Social- og Boligstyrelsen vil præsentere anbefalingerne, mens ledere fra udfører- og myndigheds-, og almenområdet  samt  repræsentanter fra forældreorganisationer vil bidrage med perspektiver på , hvordan anbefalingerne kan bruges til at understøtte kvaliteten i såvel egen praksis som i det tværfaglige samarbejde.
 
Undervejs i begge webinarer kommer vi ind på temaer som styrket skolegang, barnets hverdagsliv, tilrettelæggelse af skift, understøttelse af livshistorier for børn og unge samt fastholdelse af relationer mellem forældre og barn.

Praktiske oplysninger

Webinarerne er målrettet ledere på myndighedsområdet, dagtilbudsledere, skoleledere, ledere af sociale tilbud og anbringelsessteder samt andre ledere, der arbejder med børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet og deres forældre.

Begge webinarer afholdes om eftermiddagen kl. 12.30-15.00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og foregår via NemTilmeld, hvor man også kan se tilmeldingsfristerne:

Tilmeld dig webinaret 22. maj: Hvordan kan vi understøtte kvalitet i anbringelsen?

Tilmeld dig webinaret 27. maj: Skift i anbringelsen og forældresamarbejde

Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen før.

Kontakt

Lisbeth Buur Ravn Clemmensen
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere