Webinar: Sådan kan I omstille socialpsykiatrien

09-04-2024

Der er både menneskelige og økonomiske potentialer ved at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering. Det har Ekspertudvalget på socialområdet netop vurderet. Den 4. juni 2024 inviterer Social- og Boligstyrelsen kommunens politiske og administrative ledelse til webinar om tilgangen. Vær med og hør Rudersdal Kommune fortælle om deres erfaringer med, hvad der virker.

Der har igennem flere år været en bekymrende stigning i antallet af mennesker, der har brug for hjælp på socialområdet i landets kommuner. Det skaber blandt andet udfordringer med økonomi og kapacitet.

Ekspertudvalget på socialområdet har analyseret udfordringerne og peger på, at en omstilling til recovery-orienteret rehabilitering kan bidrage til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling. Udvalget vurderer, at tilgangen kan medvirke til, at flere personer med sociale problemer, psykiske vanskeligheder og funktionsnedsættelser opnår bedre trivsel og mulighed for at leve et mere selvstændigt liv.

Socialpsykiatrien er et af de områder, der længe har mærket presset, og hvor der allerede er gode erfaringer med tilgangen, og med at møde borgerne med en tro på, at de kan udvikle sig.

Men hvordan griber man som kommune en omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering an? Det sætter vi nu fokus på ved et webinar, der specifikt henvender sig til socialpsykiatriens strategiske ledelsesniveau.

Det kan du opleve på webinaret

Lene Lilja Petersen, konstitueret områdechef i Rudersdal Kommune, fortæller om en række konkrete tiltag, kommunen har iværksat som led i arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering. Et af initiativerne er en særlig fleksibel støtte til borgere, der ønsker at forblive i egen bolig fremfor at flytte i botilbud. Støtten gives efter behov – også i weekender og uden for den normale kommunale åbningstid.  

Social- og Boligstyrelsen præsenterer sit Koncept for strategisk udvikling og omlægning til recovery-orienteret rehabilitering og sætter fokus på udvalgte principper og organisatoriske forudsætninger, der er nødvendige i forbindelse med omlægningen.   

Til sidst fortæller vi om den støtte, Social- og Boligstyrelsen kan tilbyde til kommuner, der ønsker at omlægge til tilgangen.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes den 4. juni 2024 kl. 12-14. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig webinaret her

Webinaret henvender sig til politikere, direktører og chefer med ansvar for socialpsykiatrien samt konsulenter, der betjener ledelsen. Webinaret er relevant for både kommuner, der overvejer at omlægge deres praksis til recovery-orienteret rehabilitering og kommuner, der allerede er godt i gang med omlægningen.

Koncept for omlægning

Social- og Boligstyrelsen har lavet et samlet koncept for at udvikle og omlægge socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Se konceptet for omlægningen på social.dk

Konceptet er udviklet i socialpsykiatrien, men er relevant for hele voksenområdet.

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Ekspertudvalget

Ekspertudvalget på socialområdet er nedsat efter aftale mellem regeringen og KL.

Udvalgets endelige rapport blev offentliggjort den 3. april 2024 og indeholder anbefalinger til en bæredygtig udvikling på socialområdet.

Hent rapporten hos Social-, Bolig- og Ældreministeriet