Temadag: Styrk samarbejdet mellem kommune og boform

11-06-2024

Skal borgere i hjemløshed have en helhedsorienteret indsats, kræver det et godt og smidigt samarbejde mellem kommunens sociale myndighedsafdeling og § 110-boform. Det sætter vi fokus på 2. september 2024, hvor vi inviterer til temadag i Odense. Vær med, og få viden og inspiration til arbejdet på hjemløshedsområdet efter lovændringerne sidste år.

Samarbejdet mellem de sociale myndighedsafdelinger og § 110-boformerne er kommet endnu mere i fokus efter lovændringerne på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023 (se boks).

Med ændringerne lægges der op til, at borgerne modtager en helhedsorienteret indsats, der hviler på principperne om recovery og rehabilitering og tager afsæt i Housing First-tilgangen.

Skal det lykkes, kræver det et stærkt og smidigt samarbejde mellem kommune og boform, som sætter den enkelte borgers egne ønsker for sin tilværelse i centrum for indsatsen.

Lyder det relevant for dig, så vær med, når vi i september holder temadag med fokus på det gode samarbejde om og med borgeren.

Det sker på dagen

Temadagen giver et indblik i Social- og Boligstyrelsens faglige anbefalinger til samarbejdet mellem § 110- boformer og social myndighed. Vi præsenterer også lovgivningen på området og Housing First-tilgangen.

Temadagen har i høj grad fokus på praksis, og som deltager kan man forvente at få inspiration og input til det lokale arbejde, bl.a. via erfaringsudveksling om arbejdsgange og ønsker for de forskellige samarbejdsrelationer mellem borger, social myndighed og boform.

Temadagen er målrettet ledere og medarbejdere fra henholdsvis kommunens sociale myndighedsafdeling og § 110-boformer, som arbejder med udredninger, handleplaner og opholdsplaner.

Det praktiske

Temadagen holdes 2. september 2024 kl. 9-15.30 i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding skal ske senest 19. august kl. 12 på kamk@sbst.dk. Skriv navn, titel, mailadresse, og hvor du er ansat.

Ændret lovgivning pr. 1. oktober 2023

Ændringer i bl.a. serviceloven og lov om almene boliger medfører en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Ændringerne, der understøtter udbredelsen af Housing First-tilgangen, skal bidrage til at reducere antallet af borgere i hjemløshed væsentligt og gøre op med langvarig hjemløshed.

Læs om lovændringerne her på sbst.dk

Se lovændringerne på Retsinformation

Kontakt

Anna Elisabeth Stauenberg Heckmann
Fuldmægtig

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent