Social.dk lancerer nye temaer om udviklingshæmning og hjerneskade

30-05-2024

Du kan nu også læse og finde data om udviklingshæmning og erhvervet hjerneskade på Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk. Få opdateret din viden om målgrupperne og dyk ned i datauniversets mange muligheder for at trække centrale tal på kommuneniveau og på landsplan.

Vidste du, at 54 procent af alle voksne med erhvervet hjerneskade er i beskæftigelse? Og at 31 procent af alle børn og unge med udviklingshæmning går i folkeskolens specialklasser?

Det og meget mere kan du se på vidensplatformen social.dk, hvor du også nu kan finde data og viden om voksne med erhvervet hjerneskade og om børn, unge og voksne med udviklingshæmning.

Om erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdom eller ulykke. Følgevirkningerne varierer alt efter skadens omfang og placering, men er ofte en kombination af flere typer af udfordringer, fx motoriske, kognitive, sansemæssige og sproglige.

Afsnittet om hjerneskade på social.dk rummer bl.a. viden om rehabilitering, hjælpemidler og beskæftigelse. Du kan også læse om, hvad det kan betyde for pårørende, hvis én i familien får en hjerneskade.

Læs mere om hjerneskade på social.dk

Om udviklingshæmning

Udviklingshæmning dækker over et bredt spektrum, og der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte klarer sig i hverdagen. Med den rette og individuelt tilpassede støtte vil de fleste have gode muligheder for at udvikle sig og opnå øget livsmestring.

Afsnittet om udviklingshæmning på social.dk rummer bl.a. viden om indflydelse for børn og unge, sundhedsfremme, seksualitet og overgreb. Du kan også læse om indsatsen Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), der bl.a. er blevet anvendt på flere botilbud for voksne med udviklingshæmning og få mere viden om udfordrende adfærd hos både børn, unge og voksne med udviklingshæmning.

Læs mere om børn og unge med udviklingshæmning

Læs mere om voksne med udviklingshæmning

Om databanken på social.dk

Data er et afgørende element på social.dk. Her får alle brugere adgang til centrale tal på socialområdet.

Du kan også finde data for de nye målgrupper og fx se udviklingen i antallet af borgere eller dykke ned i specifikke statistikområder som ydelser efter serviceloven, arbejdsmarkedstilknytning, skole-/uddannelsesforhold mv. 

Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Udvides løbende

Social.dk udvides løbende med viden og data og rummer nu indhold om 15 målgrupper og andre fokusområder. Hele datauniverset er nyt, mens andet indhold er overført fra sbst.dk, evt. i bearbejdet form.

Hjælp os med at blive bedre

I Social- og Boligstyrelsen ønsker vi hele tiden at forbedre social.dk. Derfor har vi igangsat en mindre brugerundersøgelse, som kan klares på 2 minutter. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil besvare undersøgelsen.

Find brugerundersøgelsen på social.dk

Kontakt

Trine Cecilie Hansen Stage
Programleder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her