Social- og Boligstyrelsen lancerer nyt standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning

30-01-2024

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et nyt standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning. Standardformatet skal fremme gennemsigtighed og en ensartet, struktureret dokumentation af livscyklusanalysen for et nybyggeri (LCA). Det er frivilligt at anvende formatet.

Siden 1. januar 2023 har der været krav til dokumentation af klimapåvirkningen af nybyggeri. Det betyder, at bygherre skal indsende dokumentation for livscyklusanalyse (LCA-beregning) ved færdigmelding af et byggeprojekt.

Branchen har siden indfasningen af klimakravet efterspurgt et standardformat til dokumentationen. Derfor har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet et frivilligt standardformat, der er frit tilgængeligt på Bygningsreglementet.

Struktureret og ensartet data

Standardformatet er et excel-ark, der forventes at blive integreret i LCA-værktøjernes eksportfunktion. Det skal gøre det let at aflevere fyldestgørende dokumentation for LCA-beregningen på en struktureret og ensartet måde. Samtidig bidrager standardformatet til at tydeliggøre, hvordan man lever op til grænseværdien for klimapåvirkningen af sit nybyggeri.

Formålet med det nye frivillige standardformat er ligeledes at understøtte indsamling af LCA-data for at give forskning og branchen bedre muligheder for læring. Det nye format vil derfor også bidrage med data til udviklingen af fremtidige klimakrav og grænseværdier.

Standardformatet var i høring i december 2023.

Det nye standardformat er frivilligt at anvende, og er siden januar 2024 en del af vejledningen til § 297 i bygningsreglementet om klimapåvirkning.

Se det nye standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning her 

Kontakt

Byggeri