Opdaterede retningslinjer for forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser

24-04-2024

Forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser bruges i komplekse og alvorlige sager, herunder ved afklaring om anbringelse og adoption. Social- og Boligstyrelsen udgiver opdaterede retningslinjer, der beskriver lovkrav, anbefalinger og god praksis efter barnets lov.

Social- og Boligstyrelsen har netop opdateret retningslinjerne for hhv. forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser.

De nye udgaver erstatter retningslinjerne, som blev udgivet i 2021, og er opdateret på baggrund af barnets lov, der trådte i kraft 1.januar 2024. Der er alene tale om justeringer som følge af den nye lovgivning.

Lovkrav og faglige anbefalinger

Retningslinjerne er faglige redskaber, der beskriver lovmæssige krav og faglige anbefalinger i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af de to typer undersøgelser, der bruges i forskellige situationer i forbindelse med anbringelse og adoption. Begge undersøgelser stiller høje faglige krav til både den kommunale forvaltning og de involverede psykologer.

I retningslinjerne redegøres der for, hvad der kendetegner henholdsvis forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser af høj kvalitet, og hvordan man kan arbejde med en ensartet og systematisk praksis.

Retningslinjerne beskriver også, hvordan man kan understøtte samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelse af de børn, unge, forældre og plejeforældre, der deltager i undersøgelserne.

Retningslinjerne for forældrekompetenceundersøgelser

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et eller flere børn eller unge og deres forældre. Formålet er at afdække det enkelte barns behov og forældrenes muligheder for at imødekomme dem.

Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser sker som led i en børnefaglig undersøgelse efter barnets lov §§ 20-22 på baggrund af en konkret faglig vurdering. 

Hent retningslinjerne om forældrekompetenceundersøgelser

Retningslinjer for tilknytningsundersøgelser

En tilknytningsundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et barns tilknytnings- og tilhørsforhold til plejeforældre/anbringelsessted og forældre samt evt. øvrige netværk.

Tilknytningsundersøgelser skal altid udarbejdes i sager, hvor kommunen overvejer at indstille til enten permanent anbringelse efter barnets lov § 67 eller til adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 4.

Hent retningslinjerne om tilknytningsundersøgelser

Målgrupper for retningslinjerne

Målgruppen for retningslinjerne er kommunale ledere og børne- og ungerådgivere på myndighedsområdet samt psykologer, der gennemfører forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser.

Kendskab til retningslinjerne vil også være relevant for børn, unge, forældre, kommunale børne og unge-udvalg, advokater, dommere og børnesagkyndige ved domstolene.

Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her