Ny vejledning om udlejning af almene boliger

03-07-2024

En ny vejledning fra Social- og Boligstyrelsen gennemgår bl.a. almenboliglovens regler og gældende praksis for udlejning og kommunal anvisning. Udgivelsen vil fremover blive opdateret løbende for at styrke og understøtte kommunernes tilsyn med den almene boligsektor og vejlede boligorganisationerne.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning for udlejning af almene boliger. Formålet er at understøtte kommunerne i deres tilsyn med den almene boligsektor og vejlede boligorganisationerne i deres udlejningsadministration.

Vejledningen kan findes både her på styrelsens hjemmeside og på Retsinformation.

Det kan I læse om

Den nye vejledning gennemgår almenboliglovens regler og gældende praksis for udlejning efter den almindelige venteliste, oprykningsventelisten, fortrinsrettigheder og kommunal anvisning.

De mere specifikke regler om og praksis for udlejning af almene ungdomsboliger og ældreboliger samt bofællesskaber og boliger til socialt udsatte borgere er også behandlet i vejledningen.

Derudover indeholder den almenlejelovens mulighed for at afvise boligsøgende og genhuse lejere. Vejledningen slutter med en gennemgang af det kommunale tilsyn og godkendelsesordninger.evj

Hent vejledningen om boligudlejning

Løbende opdatering

Udgivelsen af den nye udlejningsvejledning sker som led i en styrket indsats for at udbygge dialogen mellem Social- og Boligstyrelsen og kommunerne. Hensigten er at understøtte kommunernes tilsynsarbejde med de almene boligorganisationer.

Det er derfor også planen, at styrelsen løbende vil opdatere vejledningen, så den ajourføres og fortsat afspejler de gældende udlejningsregler og den aktuelle praksis for den almene boligsektor.

Har I input til kommende udgaver?

Med udgivelsen ønsker Social- og Boligstyrelsen samtidig at invitere kommunerne til et samarbejde om den løbende opdatering af vejledningen.

Har I som tilsynsmedarbejdere input i form af gode eksempler, praksisser, der ikke er blevet beskrevet, eller forslag til præciseringer, hører vi meget gerne fra jer. I er også velkomne til at kontakte os, hvis I har andre former for kommentarer.

Ring eller skriv til chefkonsulent Rita Munk. Se kontaktinformation i boksen her på siden. 

Den nye vejledning erstatter:

  • Vejledning om udlejning af almene boliger m.v. med tillæg af juli 1998
  • Vejledning om fleksible udlejningsregler.

Kontakt

Rita Morthorst Munk
Chefkonsulent