Ny undersøgelse kortlægger erfaringer med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber

21-06-2024

Center for Boligsocial Udvikling har udført en undersøgelse af, hvordan kommunalt anviste borgere inkluderes i almene familieboligbofælleskaber og hvilke erfaringer, der er. Undersøgelsen, som er udført for Social- og Boligstyrelsen, er nu offentliggjort.

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har netop offentliggjort undersøgelsen Kortlægning af erfaringer med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber. Undersøgelsen er udarbejdet for vejledningsenheden for bygge- og bofællesskaber i Social- og Boligstyrelsen.

Undersøgelsens fokus er på, hvordan kommunalt anviste borgere inkluderes i almene familieboligbofællesskaber og hvilke erfaringer, der er. Formålet er at bidrage til en forståelse af praksis og rationaler bag anvisningen til familieboligbofællesskaber.

 Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

  • der ingen konkrete erfaringer er med boligsocial anvisning til almene familieboligbofællesskaber. Det er ikke muligt at identificere eksempler på kommuner, der har konkrete erfaringer med eller praksis for at anvise boligsocialt til almene familieboligbofællesskaber,
  • huslejen i almene familieboligbofællesskaber ikke matcher målgruppens betalingsevne. I mange tilfælde er huslejeniveauet relativt højt i almene bofællesskaber set i forhold til betalingsevnen hos socialt udsatte borgere,
  • bofællesskaber er en socialt forpligtende boform. Bofællesskaberne er en særlig boform, der kræver, at beboerne ønsker at engagere sig socialt samt at man som beboer køber ind på et særligt, lokalt defineret koncept og værdigrundlag.

 Du kan læse mere om undersøgelsen på CFBUs hjemmeside (cfbu.dk): 

Se undersøgelsen her

Kontakt

Klavs Odgaard Christensen
Chefkonsulent