Ny indsats til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser viser lovende resultater

07-03-2024

Mestringsluppen er en gruppebaseret indsats for børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og autisme. Efter at have deltaget i forløbet synes børnene, at de bedre kan håndtere hverdagens udfordringer, og forældrene oplever, at de har fået redskaber til at støtte deres børn.

Ensomhed. Store følelsesudsving. Oplevelsen af at være anderledes og stå uden for fællesskabet. Begrænset tro på sig selv og på egne evner til at have venner.

Det kan være nogle af udfordringer, som børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og autisme slås med. Gruppen er voksende, og mange kommuner efterspørger egnede indsatser til børnene.

I samarbejde med seks kommuner har VIVE og Social- og Boligstyrelsen derfor udviklet Mestringsluppen – en ny gruppebaseret indsats for børn i målgruppen med fokus på social mestring. Barnets nære voksne inddrages også, så de kan støtte barnet i hverdagssituationer, ligesom skolen involveres i at støtte barnets sociale mestring i klassen mv.

Lovende resultater for deltagende børn og voksne

VIVE har evalueret indsatsen, der viser indikationer på, at deltagelse i Mestringsluppen har positiv betydning for både børnene og de voksne.

Undervejs sker der således en positiv udvikling af børnenes egne oplevelser af at kunne mestre hverdagens udfordringer, fx i forhold til håndtering af følelser. Flere har følt sig raske og godt tilpas, og ensomheden er mindre. Børnene oplever selv, at de har nemmere ved at deltage i sociale børnefælleskaber og ved at gøre de ting, de gerne vil i deres fritid.

Børnene synes også, at de er blevet bedre til at være opmærksomme – en oplevelse, som de voksne omkring børnene kan genkende. 

Indsatsen har også fokus på forældrene eller andre nære voksne, som klædes på til at kunne støtte børnene bedre. Her lyder tilbagemeldingen, at de har fået redskaber til at støtte børnene i at mestre hverdagen, fx i forhold til venskaber, skole, fritid og familie. De voksne er generelt glade for forløbet og meget motiverede for at arbejde videre med de værktøjer, de har lært at bruge.

Målingerne er foretaget lige efter indsatsen er afsluttet, og datamaterialet er begrænset. Evaluator pointerer derfor, at resultaterne skal tolkes forsigtigt og kun kan ses som foreløbige indikationer på den virkning, som Mestringsluppen på langt sigt søger at opnå.

Hent evalueringen af Mestringsluppen

Indsatsen er efterspurgt

Mestringsluppen er designet med en indsatsbeskrivelse, der er bygget op om fem kerneelementer. Den praktiske levering af indsatsen er beskrevet i detaljer i en række guides. Temaer og formål med alle elementer i indsatsen og forløbet i gruppesessionerne ligger fast, men tilrettelæggelsen og udførelsen af hvert enkelt forløb kan og skal tilpasses de deltagende børn.

De deltagende kommunale praktikere vurderer generelt, at udbyttet af forløbet er stort nok til, at det er værd at investere i de løbende omkostninger til tilpasning. De udtrykker også, at Mestringsluppen udfylder et tomrum, og størstedelen vil anbefale indsatsen til andre kommuner.

Hent indsatsbeskrivelsen af Mestringsluppen

Matcher anbefalinger

Social- og Boligstyrelsen har i december 2023 udgivet en række anbefalinger til indsatsen for børn og unge med ADHD eller autisme. Mestringsluppen taler ind flere af disse anbefalinger. Særligt har indsatsen fokus på at integrere et anerkendende og ressourcefokuseret børnesyn, at arbejde helhedsorienteret på tværs af barnets hverdagsarenaer i familie og skole, samt at tilpasse arbejdet til børnegruppen og familierne.

Læs Social- og Boligstyrelsens anbefalinger på området

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her