Nu kan I få et gratis rådgivningsforløb om udredningsværktøjet

13-03-2024

Udredningsværktøjet hjælper jer til en helhedsorienteret og systematisk sagsbehandling på børnehandicapområdet. Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, der vil implementere redskabet eller bruge det bedre. Ansøg senest 11. april 2024.

Udredningsværktøjet er et redskab til myndighedsrådgiverens faglige arbejde med børn og unge, som enten har en funktionsnedsættelse eller indgribende kroniske eller varige lidelser. Værktøjet understøtter en helhedsorienteret sagsbehandling, der samtidig sikrer, at man får inddraget barnet eller den unge selv.

”At tage et nyt redskab i brug - eller brede anvendelsen ud - er altid en investering. Men når udredningsværktøjet først er godt implementeret, giver det en systematik i sagsbehandlingen, der sikrer, at man som rådgiver kommer hele vejen rundt om alle relevante forhold. Det giver et solidt oplysningsgrundlag for sagens videre forløb og styrker inddragelse af barnet eller den unge, forældre og netværk”, siger faglig leder i Social- og Boligstyrelsen Marlene Quisgaard Trentel.

Skræddersyet rådgivningsforløb

Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu et gratis rådgivningsforløb, der sigter på at styrke og forankre brugen af udredningsværktøjet. Forløbene gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Forløbene tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov, ønsker og mål og kan søges, uanset om kommunen allerede har erfaringer med at bruge værktøjet eller ej.

Forløbet rummer:

  • Dialog om og konkretisering af den deltagende kommunes behov
  • Rådgivning til ledelse og medarbejdere om implementering og/eller forankring af udredningsværktøjet
  • Undervisning i udredningsværktøjet
  • Understøttelse af prøvehandlinger og feedback på erfaringer med udgangspunkt i kommunens egne sager og praksis.

Sådan får I et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb er gratis for kommunen og strækker sig over ca. seks måneder med opstart i maj-juni. De fleste aktiviteter ligger dog efter sommerferien.

Forløbet foregår lokalt hos kommunen, der derfor også skal stille faciliteter til rådighed.

Der kan læses mere om forløbet i ansøgningsvejledningen, der er tilgængelig på linket nedenfor sammen med ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist: 11. april 2024.

Hent ansøgningsskema og -vejledning

Redskaber, skabeloner, e-læring

Udredningsværktøjet bygger på den socialfaglige metode ICS (Integrated Children's System).

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en række skabeloner og redskaber, der understøtter brugen af udredningsværktøjet og ICS. Der er også udviklet et e-læringstilbud.

Se redskaber og skabeloner

Læs mere om e-læringen

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her