Nu kan I bruge SØM til at lave budgetøkonomiske skøn

21-03-2024

Det er nu muligt at foretage budgetøkonomiske skøn i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) og hurtigt få et overblik over, hvordan en indsats kan forventes at påvirke den offentlige økonomi. Tilmeld dig webinaret den 18. april 2024 og hør mere om den nye version af SØM og om Helsingør Kommunes erfaringer fra implementeringsforløb om modellen.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er et beregningsværktøj, som kommuner og andre kan bruge til systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser af sociale indsatser for det offentlige.

Idéen med SØM er blandt andet at understøtte et mere langsigtet blik på investeringer i sociale indsatser.

Ny version af SØM

SØM er netop blevet opdateret, udvidet og forbedret på en række områder.

Som noget helt nyt er der tilføjet en beregningsramme, som gør det muligt – ud fra meget få indtastninger – at udarbejde et budgetøkonomisk skøn, der hurtigt giver et overblik over, hvilke offentlige ydelser og aktiviteter der kan forventes at blive påvirket af en konkret social indsats. Senere kan man ligesom i dag gå i dybden, hvis man har behov for det.

Ud over den nye beregningsramme indeholder den nye version af SØM også en gennemgribende revision af de offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger viden om afledte konsekvenser for i modellen. Ændringen gør det blandt andet muligt at medregne potentielle besparelser på tabt arbejdsfortjeneste, der følger af en virksom indsats.

Få et overblik over de nye elementer i SØM i fold ud-menuen nedenfor:

Der er udviklet en ny og særskilt beregningsramme i modellen, hvor man kan lave et såkaldt budgetøkonomisk skøn. Her kan man med få indtastninger få et bud på det budgetøkonomiske nettoresultat ved en konkret indsats.

Der er foretaget en gennemgribende revision og tilføjelse af offentlige ydelser og aktiviteter, der beregnes konsekvenser for i SØM, samt deres priser.

Der er således tilføjet en lang række nye offentlige ydelser og aktiviteter, fx tabt arbejdsfortjeneste.

Definitionen af en række af de eksisterede offentlige ydelser og aktiviteter er blevet revideret, fx ’Øvrige indkomstoverførsler’, der bl.a. er blevet opdelt i ’Øvrige midlertidige indkomstoverførsler’, ’Fleksløntilskud’ og ’Løntilskud’.

Der er tilføjet viden om effekter og konsekvenser for to nye målgrupper i SØM:

  • Børn og unge med bekymrende skolefravær
  • Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser

Konsekvenser for alle eksisterende målgrupper i SØM er blevet opdateret med data frem til 2022 (dog kun til 2020 for data vedrørende alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling af datamæssige årsager).

 

Der er foretaget kvalificering af konsekvenser for målgruppen Børn og unge med bekymrende skolefravær.

Der fremgår dermed anbefalinger til, hvilke offentlige ydelser og aktiviteter, der kan forventes at blive påvirket af virksomme indsatser for målgruppen.

Hent SØM version 3.2 på social.dk

Deltag i webinar og hør mere om SØM 3.2

Den 18. april 2024 holder Social- og Boligstyrelsen webinar, hvor I kan høre mere om de mange nye elementer i SØM version 3.2, og hvordan I konkret kan få glæde af dem i jeres kommune.

Vi fortæller også, hvordan man kommer godt i gang med at bruge SØM med et intensivt, skræddersyet implementeringsforløb fra Social- og Boligstyrelsen. Erfaringerne siger, at det ikke altid er nemt hverken at arbejde med sociale investeringer eller SØM. Men erfaringerne viser også, at man lykkes, hvis får man får skræddersyede rådgivning, vejledning og implementeringsundersøttelse.

Bagefter giver vi ordet til Helsingør Kommune, der deler ud af deres egne erfaringer fra arbejdet med SØM. Kommunen deltog sidste år i et implementeringsforløb med Social- og Boligstyrelsen og fik blandt andet rådgivning om anvendelse af lokale data i en SØM-beregning, og hvordan man får involveret det strategiske niveau i forankringen af SØM og investeringstilgangen i kommunen.

Webinaret er gratis og varer en time (kl. 14-15).

Tilmelding til webinar 18. april 2024

Få rådgivning i implementeringen af SØM

Er I i jeres kommune interesseret i at få rådgivning om implementeringen af SØM, så læs mere på vidensplatformen social.dk.

Det er løbende mulighed for at søge om et gratis implementeringforløb, hvor vi sammen sætter fokus på, hvordan I kommer i gang med SØM eller videreudvikler jeres arbejde med modellen.

Læs mere om forløbet og ansøgningsprocessen

Kontakt

Andreas Vestermark
Specialkonsulent

Analyse: Udvidet § 85

Helsingør Kommune har i forbindelse med deres implementeringsforløb om SØM udarbejdet en økonomisk analyse af udvidet anvendelse af socialpædagogisk støtte i eget hjem (Udvidet § 85).

Analysen er tilgængelig i SØMs erfaringsdatabase.

Se analysen i databasen