Nu får vi en diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

06-02-2024

I marts 2024 åbner tilmeldingen til en ny diplomuddannelse, som klæder de studerende på til at give en virksom og velfunderet rusmiddelbehandling. Uddannelsen går på tværs af social- og sundhedsområdet og dækker både alkohol- og stofproblemer.

En 23-årig, der er blevet afhængig af hash - og nu er droppet ud af sin uddannelse. En 39-årig, hvis forbrug af alkohol er eskaleret, og som mister sit job. Eller en 55-årig på et socialpsykiatrisk botilbud, som længe har haft problemer med flere forskellige rusmidler.  

Rusmiddelproblemer kan have mange former, og kan have store konsekvenser for den enkelte både sundhedsmæssigt og socialt - og kræver derfor ofte en flerstrenget behandlingsindsats.

Netop det tværfaglige perspektiv har det derfor været vigtigt at tage højde for i den nye diplomuddannelse i rusmiddelbehandling, som nu udbydes.

Et løft af området på tværs af landet

Uddannelsen er en praksisnær uddannelse, som giver de studerende viden og kompetencer til at yde en virksom og velfunderet behandling til mennesker med forskellige rusmiddelproblematikker.

”Det er glædeligt, at rusmiddelområdet med en ny diplomuddannelse får et tværfagligt og tidssvarende uddannelsestilbud, som kan være med til at løfte området og sikre et højt kvalitetsniveau i rusmiddelbehandlingen på tværs af landet,” siger kontorchef i Social- og Boligstyrelsen Henriette Zeeberg.   

Uddannelsen er bygget op af tre obligatoriske moduler, som indfører de studerende i fx lovgivning, tilgange og metoder på området.

Der er også et valgmodul, hvor de studerende kan specialisere sig i enten familieorienteret rusmiddelbehandling, behandling til unge, behandling til mennesker med komplekse problematikker eller kognitive metoder.

Det er muligt både at tage hele diplomuddannelsen og udvælge enkelte moduler.

Det praktiske

Målgruppen for diplomuddannelsen er primært rusmiddelbehandlere i offentligt eller privat regi, herunder en bred gruppe af fx socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker. De studerende skal have mindst to års relevant erhvervserfaring, så de kan bringe erfaringer fra praksis ind i undervisningen.

Studerende, som ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Den nye uddannelse starter i september 2024 på Københavns Professionshøjskole og VIA University College. De første moduler udbydes i København og Aarhus. Tilmeldingen til uddannelsen åbner i marts.

I 2024-2025 er der mulighed for at søge om tilskud til deltagerbetaling på ca. 2/3 af prisen for et modul.

Læs mere om uddannelsen og mulighederne for støtte her:

Læs mere hos Københavns Professionshøjskole

Læs mere hos VIA University College 

Fakta

  • Københavns Professionshøjskole og VIA University College har i 2022 udviklet en model for en Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling for Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesmodellen er udviklet i tæt samarbejde med eksperter fra forskning og praksis.
  • I Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2023 er der afsat midler til etablering af uddannelsen og til medfinansiering af deltagerbetaling i 2024-25.
  • Initiativet gennemføres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har indgået aftale med Københavns Professionshøjskole og VIA University College om etablering af uddannelsen. De har opgaven på vegne af hele sektoren for professionshøjskoler.

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her