Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv

12-06-2024

Interesserer dig for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser? Så er Neurodagen 2024 noget for dig! Konferencen afholdes i år den 29. oktober i Odense og foregår som altid i et samarbejde mellem Komponent og Social- og Boligstyrelsen. Vær med og få nye perspektiver på krydsfelterne mellem biologi, psykologi, psykiatri og socialt arbejde.

For 9. gang slår vi sammen med Komponent dørene op til Neurodagen - en tværfaglig konference, hvor vi retter blikket mod kognition og psyke og sætter hjernen i socialt perspektiv.  

Fokus på dagen er forståelser, perspektiver og indsatser i fagligt arbejde med borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse som fx hjerneskade, har psykiske vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser og/eller udviklingshæmning.

Der vil være både tværgående perspektiver og mindsets og eksempler på specifikke metoder og tværgående pointer i samarbejdet med borgerne.

Det sker på dagen

Årets konference lægger fra land med et indblik i aktuelle brydninger i forståelsen af det psykiatriske område. For hvordan hjælper vi bedst - og er vi egentlig blevet klogere de sidste årtier?

Det andet oplæg i plenum tager krydsfeltet mellem ”relationer” og ”metoder” under behandling i forståelsen af de autismespektrumforstyrrelser, som både fylder mere og mere og koster mere og mere i samfundet, også i et livslangt perspektiv.

Der er også lejlighed til at mødes i mindre fora i parallelsessionerne. De har år fået mere plads, så du kan deltage i to ud af i alt syv sessioner.

Du kan bl.a. vælge imellem:

 • Anbefalinger på autismeområdet
 • Borgerstemmen – hvad har jeg brug for, hvad virker for mig?
 • Alt det som lykkedes - fokus på hverdagsimplementering
 • Identitetsrekonstruktion i praksis – hjælp for voksne med erhvervet hjerneskade til at blive den jeg er
 • Træthed ved erhvervet hjerneskade
 • Traumebevidsthed og traumefokus i socialt arbejde
 • Hjerneskaden Neglekt - Når opmærksomheden fejler

Dem kan du møde

I løbet af dagen kan du bl.a. høre:

 • Anders Lindelof, ledende overlæge i psykiatrien, som sætter fokus på den eksplosive vækst af psykisk mistrivsel og behovet for psykiatriske diagnoser og psykiatrisk behandling.
 • Marie Louise Stochholm, sociolog, VISO-specialist og medejer af SOPRA, der taler om, hvordan vi finder de rette metoder og tilgange i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser.
 • Søren Toftebo Jørgensen, speciallærer og skoleleder for Aftenskole for Senhjerneskadede, som fortæller om undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade.
 • Frederik L. Dornonville de la Cour, ph.d. ved Københavns Universitet, Rigshospitalet og Elsass Fonden, deler ud af sin viden om neurorehabilitering.

Det praktiske

Neurodagen 2024 afholdes 29. oktober 2024 i Odeon, Odense.

Prisen er 2.195 kr. ekskl. moms.

Der er tilmeldingsfrist 12. september 2024. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadig muligt at tilmelde sig efter fristen, hvis der er ledige pladser.

Læs mere og tilmeld dig via Komponent.dk

Læs mere om leje af stand hos Komponent. Læs mere via ovenstående link.
 

Kontakt

Julie Juhl
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her