Konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

21-02-2024

”Børn og unges møde med fagpersoner – hvordan gør vi det bedre?” Med den overskrift holder Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv konference den 23. maj 2024 i Odense. Kom og vær med, når videnscenteret sætter fokus på børnenes liv og mødet med dem.

Hvordan hjælper vi bedst børn og unge i udsatte positioner? Og hvordan kan vi i praksis arbejde med, at børn og unge på tværs af alder og udfordringer står centralt i egne sager, og at deres perspektiver og fortællinger bliver hørt, taget alvorligt og får indflydelse på beslutninger vedrørende deres liv? 

De spørgsmål står centralt, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, der drives af Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår, holder en stor, national konference. Her sætter vi fokus på det liv, som børn og unge i udsatte positioner lever, de udfordringer, de kan stå over for, og de faktorer, der kan påvirke deres situation. 

På dagen vil du få et samlet indblik i ny viden om børneinddragelse og livet for børn og unge i udsatte positioner, nye perspektiver og konkrete værktøjer til redskabskassen – og selvfølgelig mulighed for at netværke med andre, der også er optaget af feltet.

Vi har særligt fokus på danske forhold, men vender også blikket ud mod verden for at høre om  internationale erfaringer med at sikre reel inddragelse af børn og unge. 

Konferencen henvender sig til dig, der som fagperson eller leder arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Det kan være inden for myndigheds- og almenområdet, gennem interesseorganisationer og frivilligt arbejde eller andre steder, hvor der er fokus på mødet med børn og unge. 

Det kan du opleve på dagen

Som hovedtaler vil Bez Martin, der er chef for inddragelse v. Anna Freud National Centre for Children and Young People i London og leder af netværket ´Leading Lundy´, fortælle om erfaringerne med at implementere Laura Lundys model for børneinddragelse i England. 

Dagens anden hovedtaler er Anne Marie Villumsen, seniorforsker i VIVE, der vil zoome ind på de metoder, der findes til at tilvejebringe børns perspektiver, og ud fra forskningslitteraturen pege på tommelfingerregler og etiske overvejelser i anvendelsen af dem og fordele og ulemper ved de enkelte metoder og tilgange.

Endelig bliver der også mulighed for at høre personlige fortællinger fra dem, det handler om – børnene og de unge.

Seks sessioner og workshops med viden

På dagen får du også mulighed for at dykke ned i nogle af de emner, der optager dig mest, når vi afholder seks aktuelle videnssessioner og workshops med forskellige temaer og form. Du kan deltage i to af dem: 

  1. Konkrete redskaber til inddragelse af børn og unge i egen sag
  2. Inddragelse af yngre børn
  3. Formidling af vanskelige emner til børn og unge i udsatte positioner
  4. Samvær mellem børn i anbringelse og deres forældre
  5. Skolegang – børn og unge i udsatte positioner
  6. Ungestøtte

Det praktiske

Konferencen ”Børn og unges møde med fagpersoner – hvordan gør vi det bedre?” holdes den 23. maj 2024 i Odeon i Odense fra kl. 9-15:50

Deltagelse koster 625 kr. (ekskl. moms)

Tilmelding til konferencen

Tilmeldingsfrist: 9. maj 2024

Om videnscenteret

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får redskaber og lettilgængelig viden, så de bedre kan inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge og deres familier.

Videnscenteret er et samarbejde, der trækker på de forskellige kompetencer hos Social- og Boligstyrelsen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Børns Vilkår.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2020 at etablere videnscenteret.

Kontakt

Anne Erbs Haagensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her