Konference: Handicap 2024 – hverdagsliv og livskvalitet

18-01-2024

Hvordan understøtter vi bedst det gode hverdagsliv for mennesker med funktionsnedsættelser? Det er den overordnede ramme for konferencen Handicap 2024, som løber af stablen 30. maj 2024. Meld dig til og få nye perspektiver på en række aktuelle emner - fra pårørendes rolle til digitale avatars.

Rundt omkring i kommuner, på tilbud og i organisationer er der i disse år gang i rigtig meget udviklingsarbejde på handicapområdet. Ofte med udgangspunkt i tankerne om recovery-orienteret rehabilitering og i konkrete projekter, der styrker borgerinvolvering og ejerskab.

For at tilbyde et forum for videndeling og erfaringsudveksling om de aktuelle strømninger inviterer Komponent og Social- og Boligstyrelsen nu til konferencen Handicap 2024 - hverdagsliv og livskvalitet.

Det kan du opleve

På konferencen introduceres forskellige perspektiver på, hvordan vi bedst understøtter livskvaliteten og det gode hverdagsliv for mennesker med handicap.

Indefra-perspektivet og borgerens egne ønsker, håb og drømme for sit liv er det centrale afsæt i en recovery-inspireret tilgang. Og mulighederne er mange, ikke mindst når vi inkluderer samarbejdet med pårørende i bred forstand - fra familien og borgerens selvvalgte netværk til aktører i civilsamfundet - og ser på, hvilken rolle de kan spille.

På konferencen kan du bl.a. møde

  • Lektor Chalotte Glintborg, Aalborg Universitet, som vil fortælle om borger- og pårørendetilgange og indefra-perspektivet
  • Forperson for Udviklingshæmmedes Landsforbunds Ungdom Rikke Sørensen, som vil fortælle om, hvad livskvalitet og den gode hjælp dertil betyder for hende
  • Lektor og antropolog Anne Mia Steno, der holder oplæg om hverdagsliv og livskvalitet på botilbud, mellem arbejdsplads og hjem
  • Sønderborg Kommune, som giver et indblik i, hvordan man kan bruge digitale avatars i gruppearbejde med borgere med udviklingshæmning
  • Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUHM), der fortæller om beskæftigelsesindsatsen ”Ban vejen for job” - et gruppebaseret jobsøgningsforløb.

Det praktiske

Konferencen afholdes 30. maj 2024 kl. 09:30-15:30 i Odeon, Odense.

Pris: 2095,00 kr.

Tilmeldingsfrist: 22. marts 2024.

Der er plads til ca. ti stande til konferencen, som kan bookes ved henvendelse til Komponent.

Tilmeldingen foregår via Komponents hjemmeside, hvor man også kan se det fulde program.

Læs mere og tilmeld dig konferencen

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her