Klimapåvirkningen fra byggeprocessen omfattes fremover af bygningsreglementets CO2e-krav

11-06-2024

Regeringen er sammen med et bredt politisk flertal blevet enige om, at der fremover skal stilles krav til CO2e-udledningerne fra byggeprocessen. Byggeprocessens udledninger skal fremover dokumenteres og får sin egen, særskilte grænseværdi på 1,5 kg CO2e/m2/år.

Som led i tillægsaftalen om national strategi for bæredygtigt byggeri har regeringen og et flertal af de øvrige aftaleparter besluttet at udvide bygningsreglementets CO2e-krav, så det pr. 1. juli 2025 også skal omfatte klimapåvirkningerne fra byggeprocessen.

Byggeprocessen skal forstås som de udledninger, der bl.a. er i relation til transporten af byggematerialer og maskiner til og fra byggepladsen, samt energi- og brændselsforbruget på byggepladsen og materialespild.

Byggeprocessen skal opgøres i livscyklusanalysen

Fremover skal udledningerne fra byggeprocessen (modul A4 og A5) indgå i livscyklusanalysen (LCA-beregningen) for det nybyggeri, der er omfattet af CO2e-kravet. CO2e-udledningen fra modul A4 og A5 skal opgøres separat fra de øvrige moduler.

Byggeprocessen får sin egen, selvstændige grænseværdi

Der indføres en særskilt grænseværdi for modul A4 og A5 på 1,5 kg CO2e/m2/år, som udledningerne ikke må overstige. Fremover vil der således være to forskellige grænseværdier at forholde sig til, og som hver især skal overholdes:

1) grænseværdien for modul A1-A3, B4, B6, C3, C4, der differentieres og fastsættes på baggrund af den konkrete bygningstype (bygnings-grænseværdi)

2) grænseværdien for modul A4 og A5, der ikke differentieres og derfor er den samme for alle bygningstyper (byggeproces-grænseværdi).

 Viser LCA-beregningen, at udledningerne overstiger byggeproces-grænseværdien på 1,5 kg CO2e/m2/år, er det ikke muligt at ”låne” af et evt. overskud fra de øvrige moduler. Det er således heller ikke muligt at anvende uforbrugt CO2e fra byggeprocessen til at kunne overholde bygningens grænseværdi, da det er to separate regnskaber.

 

Figur: Fra den 1. juli 2025 omfattes også byggeprocessen (modulerne A4 og A5) i bygningsreglementets CO2e-krav.

Kontakt

Byggeri