Kender du vores populære kurser til socialpsykiatrien?

20-03-2024

Arbejder du i socialpsykiatrien, og vil du gerne være med til at udvikle jeres praksis, så tjek vores kursustilbud. Vi åbner for tilmelding for 2025 og tilbyder en bred vifte af relevante emner - fra forebyggelse af ensomhed til angst og personlighedsforstyrrelser.

Kursustilbud for socialpsykiatrien er Social- og Boligstyrelsens uddannelsestilbud til kommuner, der ønsker at udvikle deres praksis for borgere med psykiske vanskeligheder.

Kursustilbuddet formidler aktuelt bedste viden om en række centrale emner, fx helhedsorienteret indsats, misbrug og forebyggelse af ensomhed.

Blandt tilbuddene er også et onlinekursus for nye medarbejdere og flere kurser med fokus på psykiatrifaglig viden, bl.a. om depression, selvskadende adfærd og forandret virkelighedsopfattelse.

Fælles fokus

Kurserne har et fælles afsæt i recovery-orienteret rehabilitering, hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne håb, ønsker og drømme for fremtiden. Sigtet er at hjælpe den enkelte til at få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.

Kurserne omfatter videnskurser (én dag) og praksiskurser (fem dage). Derudover er et e-læringsmateriale gjort frit tilgængeligt her på sbst.dk.

Nogle af kurserne kan rekvireres af kommunen, mens andre kræver tilmelding.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er derfor gratis, bortset fra de regionale videnskurser, hvor der er en deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms til lokaler og forplejning.

Hvilke kurser tilbyder vi?

Vi har netop åbnet for tilmeldingen for 2025, hvor vi tilbyder kurser om følgende emner:

 • Ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige begreber og tilgange (videnskursus, online)
 • Recovery-orienteret rehabilitering (både videns- og praksiskursus)
 • Recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen (videnskursus)
 • Helhed og sammenhæng (både videns- og praksiskursus)
 • Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed (videnskursus)
 • Aktiv deltagelse i civilsamfund (videnskursus)
 • Borgerens liv med uddannelse og beskæftigelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – forandret virkelighedsopfattelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – angst, depression, stressbelastning og PTSD (videnskursus)
 • Socialfagligt fokus på sundhed (både videns- og praksiskursus)
 • Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug (både videns- og praksiskursus)


Tilmelding finder sted via Komponents hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de enkelte kurser - også dem, I kan rekvirere hjem til jeres tilbud eller afdeling.

Der er fortsat nogle kursusmuligheder tilbage i 2024.

Se de mange muligheder og tilmeld dig

Se vores e-læring om recovery-orienteret rehabilitering

Tilmeld jer snart

Kursustilbuddet er populært, og der er stor efterspørgsel på flere af emnerne. Vent derfor ikke for længe, hvis der er noget, der har din særlige interesse.

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen arbejder på at styrke indsatserne i socialpsykiatrien gennem en øget brug af recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang.

I tilgangen er der fokus på at bringe borgerne tættere på et selvstændigt liv gennem indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes potentialer og håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering på social.dk

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her