Høring: Udbud på børne-, unge- og specialundervisningsområdet i VISO

26-06-2024

Vil du/I som interesseret tilbudsgiver eller fx bruger-/interesseorganisation gerne have mulighed for at komme med input til VISOs udbud på børne-, unge- og specialundervisningsområdet? Så deltag i vores høring, der åbner den 1. august 2024. Udbuddet forventes annonceret i oktober.

Social- og Boligstyrelsen er på vej med et udbud og vil sende første udkast af udbudsmaterialet i skriftlig høring. Udbuddet omhandler specialrådgivning og udredning på det specialiserede socialområde i relation til børn, unge og specialundervisning.

Høringen foregår i perioden fra 1. august til 21. august 2024.

Afgivelse af høringssvar

Under høringsperioden har alle interesserede, herunder tilbudsgivere og bruger-/interesseorganisationer, mulighed for at komme med input.

Alt materiale er foreløbige udkast og kan derfor indeholde fejl i forhold til fx opsætning, sprog og grammatik. Social- og Boligstyrelsen ønsker udelukkende input vedr. det konkrete indhold af materialet.

 Følgende materialeudkast kan kommenteres:

  • Oversigt over alle udbud, som forventes at blive udbudt i denne runde på børne-, unge- og specialundervisningsområdet i VISO
  • Eksempel på ydelsesbeskrivelse
  • Samlet skabelonkompleks
  • Krav og kriterier, herunder et sæt af spørgsmål og tilhørende vurderingstekst (kun én udgave, da disse spørgsmål i meget høj grad vil være de samme på tværs af alle udbud).

Udbudsmateriale og læservejledning vil være tilgængeligt via nedenstående link, når høringsperioden åbner 1. august. Via samme side bliver der også adgang til at afgive høringssvar.

Udbudsmaterialer mv. og adgang til at afgive høringssvar

Det endelige udbudsmateriale forventes at blive annonceret oktober 2024.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her