Høring på social- og specialundervisningsområdet

24-01-2024

Er I bekymret for, om der mangler viden, indsatser, kompetencer eller tilbud på social- eller specialundervisningsområdet? Social- og Boligstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 29. januar til 29. februar 2024.

Nogle borgere inden for udsatte- og handicapområdet, der får hjælp og ydelser gennem kommunerne, har særlige og/eller komplekse behov. Det kan bl.a. være hjælp efter lov om social service, lov om specialundervisning til voksne eller lov om folkeskolen. 

Hvis behovene er særligt komplekse, kan der opstå en bekymring for, om den enkelte kommune har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde den fornødne viden om og erfaring med målgruppen. 

Årlig høring

Det er baggrunden for den skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, som Social- og Boligstyrelsen afholder hvert år. 

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor de vurderer, at der er eller kan opstå en mangel på viden, indsatser eller tilbud til én eller flere målgrupper. 

Indsendelse af høringssvar

Årets høring foregår i perioden 29. januar til 29. februar 2024. Indsendelse af høringssvar foregår ved at udfylde et skema på SurveyXact via linket nedenfor:

Her kan du udfylde årets høringsskema

  

Illustration af processen for høringen på social- og specialundervisningsområdet 2024  

Den Nationale Koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via Den Nationale Koordinationsstruktur søge at modvirke, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den Den Nationale Koordinationsstruktur

Nyheden er opdateret 31. januar 2024 med et link direkte til indsendelse af spørgeskemaet. Red.

Kontakt

Lene Louise Lauridsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her