Flere ofre kan spottes med viden om tegn på menneskehandel

15-05-2024

Jo mere viden om tegn og signaler på menneskehandel, des større er vores mulighed for at identificere og hjælpe personer, der er udsat for menneskehandel. Det var et af hovedbudskaberne på Center mod Menneskehandels årskonference, der løb af stablen 7. maj 2024.

Ifølge leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemansen, har landets aktører heldigvis stor viden om indikatorer på menneskehandel. Dog er der stadig en stor risiko for mørketal, så derfor er det ifølge hende vigtigt, at vi er enige om, hvad vi skal se efter, så vi kan systematisere og dele vores viden og sammenholde data.

Det var en central pointe, da Center mod Menneskehandel holdt årskonference 7. maj 2024 i Middelfart.  

Trine Ingemansen fremhævede i sit oplæg, at menneskehandel har mange forskellige former. Derfor er det afgørende at vide, hvilke indikatorer man som fagperson og borger skal reagere på, hvis man møder et menneske, som potentielt er et offer.

”Indikatorer er en samlet betegnelse for en række tegn og signaler, som findes i en persons adfærd, reaktioner og samlede omstændigheder”, forklarede hun og tilføjede, at praksiserfaringer og viden om menneskehandel også spiller en stor rolle i opsporingen og udredningen.  

En af de grupper, centret har fokus på, er drenge og unge mænd fra nordafrikanske lande. De seneste år er flere unge fra især Marokko blevet vurderet udsat for menneskehandel i Danmark. Drengene handles med det formål at bruge dem til kriminalitet, og de overses ofte som ofre for menneskehandel og straffes i stedet med fængselsdomme og udvisning.

Flere henvendelser om menneskehandel

Sidste år blev 112 personer vurderet som udsat for menneskehandel. Til sammenligning var tallet 73 i 2022.

”Vi har aldrig haft så mange henvendelser som sidste år. Det tyder på, at der er stor opmærksomhed på menneskehandel, og det lykkes os at nå bredt ud med viden om tegn og signaler. Vi har et stærkt samarbejde på tværs, og det er også nødvendigt, hvis vi skal lykkes med at komme menneskehandel til livs," fortalte Trine Ingemansen.

Center mod Menneskehandel vil gerne skærpe fokusset og udbrede kendskabet til indikatorerne på menneskehandel, og hvordan man kan arbejde med opsporing af menneskehandel gennem disse tegn og signaler. Formålet er at udbrede kendskabet, så mørketallet mindskes og sikre, at menneskehandel opdages, når det finder sted, så ofre får den hjælp de behøver.

Årskonferencen var den fjerde af sin slags med deltagere fra blandt andet politiet, myndigheder, sociale organisationer, brancheforeninger og civilsamfund.

Hvis du vil vide mere

I Center mod Menneskehandels rapport Indikatorer – et redskab til at opspore menneskehandel kan du læse mere om indikatorerne, og hvordan fagpersoner og andre aktører kan bruge dem til at styrke opsporingen af menneskehandel.

I rapporten kan du også læse om de nordafrikanske drenge, som menneskehandles, og om CMMs webscraping-redskab, som bruges til at opspore menneskehandel gennem online sexannoncer.

Hent rapporten på centrets hjemmeside

Kontakt

Trine Ingemansen
Leder af Center mod Menneskehandel

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her