Flere muligheder med VISOs nye rådgivningsforløb

21-02-2024

Sidst i 2023 lancerede VISO en række nye tilbud, som tilsammen giver større fleksibilitet i rådgivningen. Flere af forløbene kan kombineres efter behov – fx kan rådgivning i en enkeltsag suppleres med et forløb vedrørende flere borgere, hvis problemstillingen viser sig at være mere generel.

VISO modtager årligt mellem 4.000 og 5.000 henvendelser fra kommuner, sociale tilbud, skoler og borgere, der søger hjælp til at håndtere komplekse problemstillinger på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I november 2023 udvidede VISO paletten af tilbud for blandt andet at imødekomme behovet for at kunne kombinere forskellige typer af rådgivning. Det kan I læse et par eksempler på nedenfor.  

Eksempel: Brug af udvidet telefonrådgivning

En myndighedsrådgiver henvender sig til VISOs telefonrådgivning om en anonym borgersag vedrørende en 23-årig mand med autisme. Manden bor fortsat hjemme hos sine forældre, men har isoleret sig på sit værelse og afviser behandling og enhver form for kontakt fra kommunen.

I samtalen vurderer VISO-konsulenten, at der er behov for her og nu-rådgivning med en VISO-specialist. Myndighedsrådgiveren tilbydes derfor en udvidet telefonrådgivning – en ny type rådgivning fra VISO, der består af 1-2 rådgivningssamtaler med en VISO-specialist.

I denne sag bruges første samtale til at drøfte relevante strategier til at etablere en relation. Det lykkes efterfølgende myndighedsrådgiveren at få kontakt gennem den lukkede dør, og den anden rådgivningssamtale fokuserer derfor på metoder, der kan kvalificere samtalerne med borgeren, så de kan give et billede af hans trivsel, ønsker og mål.  

Myndighedsrådgiveren oplever, at der med den udvidede telefonrådgivning er givet den fornødne rådgivning i sagen, men hvis der senere opstår udfordringer, har kommunen som altid mulighed for at bede om egentlig enkeltsagsrådgivning.

Eksempel: Fra enkeltsag til rådgivning vedrørende flere borgere

En myndighedsrådgiver henvender sig sammen med PPR til VISO  om en 14-årig pige med ADHD og angst.

Det besluttes at igangsætte et enkeltsagsforløb, hvor VISO over en række sessioner rådgiver både leder og team på det anbringelsessted, hvor pigen bor, myndighedsrådgiver, PPR, skoleleder og team på skolen samt pigens forældre. Fokus er på at kvalificere indsatserne, herunder hvordan pigens eget perspektiv i højere grad kan inddrages heri.

Senere kommer det frem, at pigen ikke er den eneste beboer på anbringelsesstedet med denne type problemstilling, og at der er behov for at brede rådgivningen ud. Enkeltsagsforløbet suppleres derfor med VISOs nye miniforløb om grupper af borgere. Under disse forløb bliver viden og erfaringer fra enkeltsagen generaliseret og bredt ud til hele personalegruppen på anbringelsesstedet.

Læs mere om alle VISOs rådgivningstyper

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om VISOs rådgivning, så kan du kontakte os på tlf. 72 42 40 00. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 og 11.30.

Vi kan hjælpe med at vurdere, hvilken type rådgivning I har brug for, og vi kan også yde indledende telefonrådgivning om problemstillingen.

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her