Får jeres kommune øje på partnervold?

11-04-2024

Vold i nære relationer er ofte tabuiseret og skjult, men kan gemme sig bag andre problemer som fx skadeligt rusmiddelbrug eller langvarig arbejdsløshed. Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu et gratis udviklingsforløb til kommuner, der gerne vil blive bedre til at agere hurtigt og koordineret ved mistanke eller viden om vold. Hør mere på vores infomøde 14. maj 2024.

Vi har ikke nøjagtige tal for, hvor mange der oplever vold i nære relationer. Men VIVE estimerer, ca. 82.000 kvinder og ca. 43.000 mænd årligt er udsat for partnervold. En vold, der kan have mange ansigter og medføre alvorlige skader - både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Som kommune skal man så tidligt som muligt reagere, hvis en borger udsættes for vold eller udsætter andre for vold. Men vold er ikke altid ensbetydende med flækkede øjenbryn og synlige blå mærker - og skam og benægtelse afholder mange fra selv at fortælle om, hvad der foregår.

Meget af den vold, der sker i nære relationer, går derfor umiddelbart under radaren. Men kan gemme sig bag andre problemstillinger som fx angst, langvarig arbejdsløshed og skadeligt brug af rusmidler og måske være den bagvedliggende årsag til, at de tilbudte indsatser ikke slår an.    

Vil I som kommune blive bedre til at få øje på vold i nære relationer og sætte rettidigt ind, så overvej at deltage i Social- og Boligstyrelsens nye udviklingsforløb. Forløbet hjælper jer til at etablere et lokalt beredskab, der sikrer, at der handles hurtigt og koordineret, så andre relevante afdelinger og eksterne parter inddrages, og borgeren hurtigt får den rette hjælp.

Det får I ud af et forløb

Et udviklingsforløb med Social- og Boligstyrelsen giver jer blandt andet:

  • Faglig viden om, hvad et kommunalt beredskab bør indeholde
  • Hjælp til at lave et lokalt beredskab, som afspejler jeres kommunespecifikke praksis
  • Rådgivning om, hvordan jeres beredskab bliver implementeret og anvendt i praksis
  • Sparring og erfaringsdeling med andre kommuner

Udviklingsforløbet er gratis og målrettet kommunale chefer, faglige ledere og fagpersoner på det samlede voksenområde. Det afholdes som gruppeforløb med tre-fem kommuner. Vi mødes til fire workshops over en periode på ca. 18 måneder med egen arbejdsindsats mellem møderne.

Ansøgningsfrist: 12. juni 2024 kl. 12.

Se ansøgningsmaterialet på projektsiden

Hør mere på infomøde 14. maj

Hvis I vil høre mere om forløbet, inden I beslutter jer, eller har spørgsmål til ansøgningsprocessen, så deltag i vores virtuelle informationsmøde den 14. maj fra kl. 12.00-13.15.

Her kan I høre mere om, hvordan medarbejdere og borgere i jeres kommune kan få gavn af, at I styrker jeres indsats mod vold i nære relationer.

I får også mere information om, hvad I kan få ud af at deltage i et udviklingsforløb med Social-og Boligstyrelsen, og hvad det kræver af jer. Der er mulighed for at stille spørgsmål både mundtligt og via chat.

Tilmelding til infomødet

Tilmeldingsfrist til mødet: 7. maj 2024.

Personer udsat for partnervold

VIVE har estimeret i rapporten Partnervold i Danmark 2020, at ca. 82.000 kvinder og ca. 43.000 mænd årligt er udsat for partnervold - psykisk, fysisk, seksuelt eller økonomisk. Tallet er behæftet med betydelig usikkerhed.

Se rapporten hos VIVE (pdf)

Kontakt

Stine Marie Kjær
Specialkonsulent